Bo Williamsson är en av AGA:s experter inom svets och skär med laser som sitt specialistområde. Han svarar också på läsarfrågor i Lasernytt.

“Varför får jag sämre snittkvalitet och skärhastighet?”

Problemsökning är inte alltid det lättaste när det gäller lasrar. Vad kan prestandaproblem bero på när snittkvalitet och skärhastighet är märkbart sämre än tidigare? Och varför blir det beläggning på speglarna i resonatorn så man kan se små gropar i speglarna? Just de frågorna har AGA:s laserexpert Bosse Williamsson fått och delar här med sig en möjlig anledning till problemet.

En laser är en komplex konstruktion med många tänkbara felkällor. Beläggningen kan komma ifrån ett överskott av kolväten i resonatorgasen. Kolväten påverkar såväl effekt som stabilitet hos lasern, i extrema fall kan också kol och kolväten kondensera på speglarna. Orsaker till detta kan vara felaktiga komponenter i gasinstallationen, t.ex oljesmorda ventiler, fel val av slangmaterial, internt läckage i resonatorn. För att åtgärda detta, se till att alla externa komponenter i gasförsörjningssystemet är anpassade till den höga kvaliteten på resonatorgasen. Byt till exempel oljesmorda ventiler mot specialventiler for högrena gaser. Se till att gasförsörjningen uppfyller kraven som ställs från lasertillverkaren. Eventuella slangar bör också kontrolleras och eventuellt bytas ut mot slangar i rätt kvalitet. För säkerhets skull bör också kvaliteten på resonatorgasen kontrolleras.

Gängtejp ger fluor
Se också om möjligt till att gasflaskorna står uppställda i en oljefri miljö. Vid flaskbyte bör luften i regulatorn/högtrycksslangar spolas ut via en speciell spolventil. Eventuella interna läckage kontrolleras, lämpligen vid service. Gropar i speglarna, och i viss mån även beläggning, kan orsakas av fluorföreningar. En vanlig källa till förekomsten av fluor i resonatorgasen är ofta gängtejp som används i kombination med klamringskopplingar.

Många varianter av flytande gänglåsning (typ Loctite) innehåller också fluor. En annan vanlig felkälla är också gasventiler som är smorda med fluorbaserat fett. För att undvika problem med fluor i gasen bör du kontrollera att eventuell gängtejp inte kommer i kontakt med gasen någonstans på vägen in i resonatorn. Byt ut kopplingar vid behov, och se till att ev. gängtejp endast används på de yttersta gängorna. Flytande gänglåsning bör undvikas helt vid installationer på plats. Alla gasventiler bör kontrolleras och vid behov bytas mot olje- och fettfria ventiler.

Gör speglarna fria från beläggning
I tillägg till detta kan det också vara lämpligt att säkerställa att speglarna i strålgången är hela och fria från beläggning. Linsen i skärhuvudet bör givetvis också kontrolleras. I samband med problem av denna typ rekommenderar jag starkt en kontakt med din laserleverantör. Med beläggningar på speglarna kan det säkerligen finnas orsak att undersöka skicket på glasrören i resonatorn.

Text & Foto: Bo Williamsson