Är syrehalten i luften man andas in under 6% blir man genast medvetslös

Undvik syrebrist

Har du koll på hur du undviker syrebrist? Och hur vet du om du drabbas av det? Här kommer några säkerhetstips.

Syre är nödvändigt för liv och hjärnfunktioner. Får inte hjärnan tillräckligt med syre så kvävs man. Om syrehalten minskar stegvis, påminner symptomen om illamående och det är inte säkert att den som drabbas av syrebrist förknippar symptomen med kvävning. Vid 10-18% syrehalt är symptomen yrsel, huvudvärk, sluddrigt tal, försvagning av medvetande och förlust av muskelkontroll. Vid under 6% syrehalt blir den drabbade genast medvetslös.

Kvävningsfara finns i alla förslutna utrymmen, där det finns begränsade in- och utvägar och otillräcklig naturlig vädring. Till sådana utrymmen räknas t.ex. värmepannor, ugnar, rörledningar, brunnar, silos, förråds- eller processkärl. Syrebrist kan även uppstå i normala arbetsutrymmen, där gaser lagras eller används.

Att tänka på vid gasanvändning:

 • använd endast uttag avsedda för respektive produkter
 • märk rör med symbol eller betäckning
 • informera användaren med ex säkerhetsanvisningar och användarsäkerhetsbroschyrer
 • improvisera inte underhållsåtgärder vid en gasinstallation
 • kontrollera var utblåset slutar
 • säkerställ regelbundet avskiljning effektivitet
 • anslut analysator utrustad med larm vid behov
 • installera fläktsystem i utrymmen där vätskebaserade gaser behandlas eller förvaras

 Åtgärder vid inträde i slutna utrymmen:

 • placera rörens utblås på säkra platser
 • kontrollera läckor – kom ihåg att en stängd ventil kan läcka
 • isolera mekaniskt, t.ex. med hjälp av en blindfläns
 • vid avvikande förhållanden, var god beakta ljud som tyder på läckage och avvikande vätskeströmning