Skyddsgas sänkte sjukfrånvaron för Tyllis

Tyllis svetsare mår bättre efter det att de har börjat använda skyddsgas och sjukfrånvaron har börjat minska.