VindIn

Fem nya Vindkraftverk invigda i Finland

VindIn Ab, som ägs av AGA tillsammans med 8 andra stora …