olyckor

Gasberedskap på dagordningen

Beredskapsövningar är av avgörande betydelse när man …