kryoablation

Flytande kväve används i ny metod...

En ny procedur för att behandla förmaksarytmi ersätter …