alkalinitet

Hur får vi drickbart dricksvatten?

Hur blir vattnet i våra kranar drickbart? Vilka processer …