Med över 25 års erfarenhet av värmebehandling har Sören Wiberg koll på vad som är viktigt för att få en bra process.

Ta kontroll över värmebehandlingsprocessen – det lönar sig

Det kan tyckas vara mycket kemisnack när det kommer till diskussioner om kolpotential, oxidation och avkolning. Men allt hänger ihop. AGA:s specialist Sören Wiberg förklarar varför det är så viktigt att ha koll på sin process.

Trenden inom värmebehandling är att produkterna ska hålla för allt högre påfrestning. Det är stor skillnad på om ett kugghjul används i bilsätet eller i själva växellådan. Det får inte bli utmattningsbrott efter halva livscykeln. Ståltillverkarna gör ex. renare material för att bemöta dessa prestandakrav och vi inom värmebehandlingen ser till att ha full koll på själva processfönstret.

Materialet styr
För att få till en bra gaslösning måste man gå till botten med vad som är utmärkande för materialet och hur gaserna agerar med metallytan. Det gäller allt från det mest vanliga låglegerade stålet till rostfritt stål, aluminium och koppar. Kan man sin termodynamik och värmebehandlingsteknik, så spelar det ingen roll om det är traditionella metoder eller nya tekniker som Additive Manufacturing det handlar om. Det gäller bara att förstå interaktionen mellan process, material och atmosfär. Likt en läkare ställer vi diagnos och vill inte bara ta bort smärtan tillfälligt genom att skriva ut recept på värktabletter, utan elimininera själva grundproblemet.Det krävs oftast en del detektivjobb för att nå resultat och det handlar oftast om skräddarsydda lösningar.

Jämn temperatur ger jämn kvalitet
Värmebehandling handlar om att få ett så exakt resultat som möjligt genom att kontrollera temperaturen och ugnatmosfären. En tempera- turojämnhet resulterar i sämre kvalitet, i värsta fall riktigt dålig. Har du en kall zon i ugnen kommer du alltid ha problem med kvaliteten i den delen. Likaså påverkas prestandan av ett felkalibererat styrsystem. Genom att mäta ugnsatmosfären i olika delar av ugnen kan man enkelt se hur ex. temperatur och gasflöde ser ut och om det är några störningar i processen. Även mycket små mängder luft eller vatten kan få hela processen att haverarera. I detta arbete har vi ett tight samarbete med AGAs process support grupp, Ferronova

Ekonomi i att säkerställa sista ledet
Värmebehandlingsprocessen är ofta den sista delens innan produkten skall levereras. Eftersom gasen är avgörande för kvaltieteten är det alltså av största vikt att ugnsatmosfären är korrekt intrimmad i förhållande till komponenternas slutgiltiga specifikation. Det är mycket pengar nedlagt i produktionen fram till värmebehandlingen och det är ett stort slöseri att låta denna investering försvinna i väg i form av kasserade produkter. Jag vill därför starkt trycka på värdet av att investera i en betydligt bättre kontroll av värmebehandlingsprocessen än vad som är gängse idag. En installation av styrsystem med specialanpassade sensorer ger både ökad produktkvalitet och lägre totalkostnader. Det handlar om att hitta specifikation. Det är mycket pengar nedlagt i produktionen fram till värmebehandlingen och det är ett stort slöseri att låta denna investering försvinna i väg i form av kasserade produkter.

Gasen är avgörande för kvaliteten. Jag vill därför starkt trycka på värdet av att investera i en betydligt bättre kontroll av värmebehandlingsprocessen än vad som är gängse idag. En installation av styrsystem med specialanpassade sensorer ger både ökad produktkvalitet och lägre totalkostnader. Det handlar om att hitta ekonomi i processen och att få rätt kvalitet till lägsta kostnaden.

Text: Sören Wiberg, Foto: Cecilia Rudengren