Symbolkoll?

Du har väl koll på de nya farosymbolerna?

From 2015 ska alla farliga kemiska produkter vara märkta med de nya farosymbolerna och information om skador som kan uppstå vid användning.

Det nya kategoriseringssystemet baseras på egenskaper och man skiljer på tre typer av faroklasser: fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror.

De olika farorna beskrivs med ett piktogram i form av en romb med röd kant och vit botten dar en svart-vit bild symboliserar typ av fara. Under en övergångsperiod kan både de nya och gamla farosymbolerna användas men senast den 1 Juni 2015 måste alla kemikalier och produkter ha den nya klassificeringen. Här ser du hur det nya systemet ersätter det gamla.