Svetsfrågan: Hur får jag mindre svetssprut?

FRÅGA: Kan man få mindre svetssprut under CO2-svetsning om man använder en annan gas? Jag använder en blandgas.

SVAR: Jag utgår från att du svetsar i svartstål och använder en 82/18-gas. (82 % argon och 18 % CO2). Vid svetsning i rent stål kan du få avsevärt mindre svetssprut genom att använda en mindre oxiderande gas, t.ex. MISON 8, som endast innehåller 8 % CO2 och resten argon. MISON 8 är en av arbetsmiljögaserna, och tack vare den reduceras även den mängd ozon som ljusbågen framkallar. Detta minskar avsevärt risken för att svetsaren andas in skadligt ozon Detta minskar avsevärt risken för att svetsaren andas in skadligt ozon.

Det är den aktiva gasen (CO2) som ger upphov till svetssprutet. Dessutom går svetsningen cirka 10% snabbare. Eftersom det även är den aktiva CO2-gasen som åstadkommer inträngningen bör du ställa in en förhållandevis kort ljusbåge (det ska låta som när man steker ägg) för denna typ av skyddsgas.

Ju mer CO2 det finns i en gas, desto bättre ”förbränns” rost, glödskal, målarfärg, Tectyl, primer eller vad man nu har använt på plattorna för att få porositet i svetsningen.
Andra faktorer som kan motverka svetssprut är: korrekt förhållande mellan trådhastighet och spänning, eventuell induktans, ett bra kontaktmunstycke, ren trådmatare och trådhjul samt en bra returförbindelse via jordklämman. Hoppas att du får ett bättre svetsresultat framöver!

Text: Per Bengtsson, Foto: Shutterstock