Rotskyddsgas för bättre korrosionsmotstånd

Rotskyddsgas används ofta för svetsning av rostfritt stål, men varför är det så viktigt och vilken funktion tjänar det? Herbert Nilsson, en av AGA:s svetsexperter förklarar varför.

Att svetsa rostfritt stål skiljer sig inte så mycket från att svetsa andra typer av stål, men det finns några väsenliga skillnader. En av de viktigaste ärden typ av skyddsgas som används. Rostfritt stål är känsligt för temperaturer vid 250 grader Celsius och uppåt.

Kommer men upp i dessa höga temperaturer utan att avnända inert gasskydd så oxiderar ytan på materialetvilket ger lägre korrosionsmotstånd. Om man inte skyddar materialetmot luft och dess syre vid svetsning, oxiderar rotsidan i en fog. Det är  därför en skyddande inert rotgas måste användas.

Inert gasatmosfär
Arbetsgången för att ett bra rotskydd kan delas in i tre huvudsteg: Det första steget är att avlägsna eventuell instängd luft före svetsning. Det andra är att underhålla en inert gasatmosfär under hela svetsningen och det tredje steget är att bibehålla den inerta atmosfären efter svetsning tills temperaturen har sjunkit ner till under 250 grader Celsius igen.  För att kunna minska minska syrehalten som normalt ligger på 21 procent i den omgivande luften till så låga värden som 25 ppm restsyre i ett rör som ska svetsas, måste man därför rotgasspola röret med en inert gas tills man inte får några oxodationer på insidan av röret. Röret måste spolas flera gånger innan man får en oxidfri rotsida med samma korrosionsmotstånd som resten  av röret har.

Kontinuerligt gasflöde
Efter förspolningstiden så sänks  gasflödet till underhållsspolning. Det bör dock framhållas att gasflödet från flaskan måste kunnas läsas av före, under och efter svetsning. För det bör man använda en två-stegs gasregulator med flödesrör som håller ett jämt flöde under hela flaskans användning.  Det är också viktigt att använda för ändamålet avsedd skyddsgasslang och inte en tryckluftsslang. Den vanligaste rotskyddsgaserna är ren argon, som är en helt inert gas, ren kvävgas och Formier10, som är en blandning av kväve och 10 procent vätgas. Det senare är mest effektiv då vätet minskar mängden restsyre, vilket i sin tur ger minskad oxidation på rotsidan.

Text: Herbert Nilsson
Foto: Shutterstock