MISON skyddar svetsen och dess metallurgi samtidigt som den skyddar svetsarens hälsa.

Skyddsgaser vid svetsning

Skyddsgaser hör man ofta talas om i svetssammanhang, men vad är egentligen skyddsgaser och hur fungerar de?

Skyddsgas påverkar många faktorer
Skyddsgaser används vid gasbågsvetsning (MIG/MAG, TIG, plasma), och deras viktigaste funktion är att skydda svetssmältan och den heta metallen runt den mot att påverkas av den omgivande luften.  Utan detta skydd oxideras den upphettade eller smälta metallen, kvävet i luften kan dessutom generera porer i svetsgodset samtidigt som de mekaniska egenskaperna försämras drastiskt. Andra viktiga faktorer som påverkas av skyddsgasen är exempelvis bågstabilitet, svetshastighet, svetsgeometri, korrosionsegenskaper och arbetsmiljö. Skyddsgasen har alltså ett avgörande inflytande på svetskvalitet och produktivitet.

Ger optimala svetsegenskaper
Det finns skyddsgaser och gasblandningar för de flesta svetsmetoder och material. De olika komponenterna i skyddsgaserna har olika egenskaper och är noggrant balanserade för att ge optimala svetsegenskaper. Argon är basen i de flesta skyddsgaser. Argon är en inert gas vilket innebär att den inte reagerar kemiskt med andra ämnen. Helium som också är en inert gas tillsätts i vissa fall för att ge förbättrad inträngning och ökad produktivitet. Väte minskar oxidationen och ger vid relativt låga halter en förbättrad inträngning vid svetsning av vissa material. Koldioxid är en oxiderande gas och används i varierande halter beroende på material och svetsparametrar vid MAG-svetsning. Koldioxid ger här en stabil ljusbåge och förbättrad materialtransport vilket skapar förutsättningar för optimal inträngning och produktivitet. Kväve används som tillsats vid svetsning av vissa rostfria stål för att styra de metallurgiska egenskaperna i svetsgodset. Genom att tillsätta små mängder kväve i skyddsgasen vid t. ex. svetsning av duplexa rostfria stål kan korrosionsegenskaperna i svetsgodset förbättras.

AGA har en unik lösning för att förbättra arbetsmiljön för svetsare. Alla skyddgaser med MISON  i namnet har denna egenskap. Genom en liten tillsats av NO i skyddsgasen bryts det skadliga ozon som bildas vid svetsningen ner direkt i ljusbågen.  Dessa skyddsgaser har bara AGA. Det finns en MISON-skyddsgas för varje svetsapplikation. För att välja rätt skyddsgas se gasvalsguiden eller  AGAs skyddsgasapp.