Skyddsgaser tillför svetskvalitet

AGA:s utrustningsguru Uffe Lundin intervjuar en av AGA:s svetsexperter Tuomo Kuusisto, som ger användbara tips för skyddsgassvetsning.

På vilket sätt kan val av skyddsgas påverka konstruktionsstålets MAG-svetsning?
Genom att välja skyddsgas kan man påverka många saker som bågstabilitet, svetsmaskinens justerbarhet, storlek och mängd av stänk, svetsarmeringens höjd och bredd, penetrering och svetsningsdjup, svetsningens hållfasthetsegenskap, svetshastighet, svetskostnader, svetsningsarbetets kvalitet och det svetsade styckets efterbehandling, arbetsskydd, renlighet, och bekvämlighet. Ovanstående frågor kan påverkas positivt genom att ändra skyddsgasen till en mera argon-kompetent (t.ex. MISON 25> MISON 18 eller MISON 8.n.)

Vilka skyddsgaser är lämpliga för rostfritt och syrafast stål vid MIG/MAG-svetsning?
Om man använder solidtråd eller metall-kärnhustråd när man ska svetsa MIG/MAG, bör den skyddande gasen innehålla mycket litet CO2 eller O2 i argonblandningen, såsom exempelvis MISON 2 ( Ar + 2% Ar+CO2+0,03% NO). Det finns också vissa stålkvaliteter, där man bör använda en inert (Ar, Ar+He) skyddsgas. Konstruktionsstålets skyddsgaser är inte lämpliga för aktuellt stål på grund av att dess koldioxidhalt är för hög, vilket orsakar en försämring av korrosionsbeständigheten vid svetsfogar. Konstruktionsstålets skyddsgaser är lämpliga vid användning av rottråd för det aktuella stålet vid MIG/MAG-svetsningen.

Varför måste skyddsgasrörsystemet vara tätt och alltid trycksatt?
Läckage i skyddsgasrörledningarna leder till ökade kostnader eftersom läckande gas inte används vid svetsningen
och vid läckage absorberas fukt tillsammans med luft i ledningen, vilket orsakar porositet i svetsfogar, som man därefter måste laga. Om skyddsgasledningens huvudventil är stängd och svetsarna inte stänger gasens avstängningsventil vid provtagningspunkten, kommer skyddsgasledningarna att tömmas under natten eller under helgen och fukt kondenseras i rören. På grund av det bildas massor av porositet i svetsfogarna om morgnarna. Det tar ganska lång tid innan rörledningsgasen åter är av torr och av hög kvalitet.

Många väljer gasledningar tillverkade av ett vanligt vattenledningsföretag – hur ser du på det?
Tillverkaren måste ha tillräckliga yrkeskunskaper vid tillverkning av en gasrörledning som är säker, fungerande och klar för användning. Det kommer att finnas problem bl.a. om gas- centralen eller rörledningsmaterialet har blivit felaktigt valt, om kompetens för lödning av kopparrören saknas eller om de nödvändiga renhetskriterierna inte är uppfyllda och svetsarna inte är kunniga.

Vad betyder rätt val av gasrör vid MIG/MAG och TIG-svetsning?
Skyddsgas transporteras visserligen via alla slangar till användningsplatsen, men om man t.ex. använder en läckande skyddsgasslang så uppstår då och då porer i svetsfogarna (på grund av att luft absorberas vid läckagepunkten, varvid luft och fukt blandas med skyddsgasen). Slangar som används för svetsning, tillverkas i enlighet med standarden SFS-EN ISO 3821, och slangarna måste även ha detta standardmärke. Standarden definieras för övrigt genom slangarnas färg.

I de fabriker där gasslangar tillverkas, testas alla slangar enligt standard även under vattentryck, varefter de torkas. De svarta svetsskyddsgasslangarna torkas noggrant, till skillnad från syrgas-, acetylen-, propan- eller tryckluftsledningar, vilka inte torkas lika noga. En del av kunderna använder dock svartfärgade tryckluftsslangar i stället för skyddsgasslangar, vilket skapar en hel del porer i svetsfogarna, eftersom tryckluftsslangar innehåller mycket fukt. Tryckluftsslangar är inte avsedda att användas för svetsning.

Varför installerar man en flödeskontroll och inte en tryckregulator på skyddsgasflaskan?
Med flödeskontroll justerar man skyddsgasflödet till en lämplig och jämn flödesnivå l/min. Det är dessutom bra att också kontrollera den faktiska flödeshastigheten med en kontrollrotameter vid munstycksspetsen. Det finns också två-stegsflödesregulatorer, som bara släpper igenom en mycket liten ”startblåsning”, som på detta sätt sparar gas och som alltid ger samma föreskrivna flödesmängd, oavsett cylindertrycket, som exempelvis flödesregulatorn PROSAVER. Om man använder en tryckregulator i stället för en flödesregulator, så varierar gasflödet i ganska hög grad, emellanåt kan gasflödet till och med stanna. Tryckregulatorer är ämnade att användas vid behov av större tryck, vilket även namnet tyder på.