Seagas – Världens första bunkringsfartyget för LNG

Seagas är AGA:s bunkringsbåt för LNG (flytande naturgas). Se hur en bunkring med Seagas till Viking Grace går till.