Säkrare svetsning

Vid svetsning och skärning är det viktigt att hålla en hög säkerhetsnivå. Det finns många hjälpmedel och funktioner som gör arbetet säkrare, och många av dem måste dessutom användas enligt lag.

Här är några rekommendationer för ökad svetssäkerhet.

Flamspärren hindrar olyckor
Om man svetsar eller skär med ett installerat gasförsörjningssystem med acetylen ska en flamspärr alltid monteras i rörnätet efter gascentralen. Flamspärren har till uppgift att hindra att ett bakslag tränger tillbaka till gasflaskorna. Om gasen antänds redan i mun­stycket kan den här famman annars leta sig hela vägen tillbaka till gascentralen. Det kan hända till exempel om man har fel tryck eller ett igenkloggat munstycke.

Flammor inifrån eller utifrån
AGA:s flamspärrar innehåller ett flamfliter och en smältsäkring och ska alltid monteras riktningsbestämt i gasförsörjningssystemet. Flamfiltret kväver en eventuell gasbrand i gasledningen som annars skulle fortplanta sig till centralen. Smältsäkringen stänger av gastillförseln vid överhettning, till exempel vid brand. Förutom en bra flamspärr, glöm inte att maximal rördiameter på gasledningen för acetylen också måste ligga inom säkerhetsområdet för att undvika acetylensönderfall.

Bakslagsspärr för lösa flaskor
En bakslagsspärr har en funktion som liknar flamspärren, men en viktig skillnad är att den kan användas vid svetsning med lösa faskor. Bakslagsspärren är en mycket viktig säkerhets­produkt, designad för att skydda svetsaren från genomgående bakslag, bakströmning och brand vid svetsning och skärning.Ett godkänt bakslagsskydd skall användas på varje regulator och varje uttagspost för bränngaser. Att använda bakslagspärr på oxygensidan ökar säkerheten och rekommenderas.

Testa var  24:e månad
Både användandet av flamspärr och bakslagsspärr är reglerat enligt lag, eftersom de är så viktiga ur säkerhetssynpunkt. Bakslagsspärrens spärr­ och skyddsfunktioner skall dessutom provas var 24:e månad enligt SÄIFS 1998:7.

Spara tid och slipp krångel
AGA:s nya bakslagspärr, SAFE GUARD­5, har en ny återställningsfunktion som gör att återställ­ning kan utföras utan att evakuera gas från den övriga svetsutrustningen. Funktionen gör bakslagspärren smidig att arbeta med och sparar mycket tid för svetsaren!SAFE­GUARD­5 har följande säkerhetsfunktioner →Stänga gastillförseln vid genomgående bakslag →Stoppa och släcka genomgående bakslag →Förhindra bakströmning →Stänga gastillförseln vid överhettning (95°C) →Enkel och effektiv återställningsfunktion