Säkra, ventilera och respektera

Acetylen ska hanteras varsamt och med respekt. Transporteras och används acetylen på rätt sätt, är det en mycket säker gas. Det gäller dock att veta hur man ska göra och varför. Tre ledord är Säkra, Ventilera och Respektera.

Säkra
Se till att surra fast och säkra acetylenflaskorna vid transport så att inte gasflaskorna välter eller åker runt i fordonet. På så sätt undviker du brand- och skaderisk. Skulle flaskan slå emot något så att ventilen öppnas, kan gasen sippra ut och orsaka brand eller explosion. Eftersom gasflaskorna är väldigt tunga gör en eventuell  inbromsning eller hastig sväng att de kommer att åka fram med hög fart och kraft som därmed kan orsaka stora skador på både person och fordon.

Ventilera
Se till att ha god ventilation i det fordon du transporterar acetylenflaskorna i. Skulle en läcka uppstå – oavsett hur liten den än är – så kan det orsaka brand eller explosion.  Lämna aldrig gasflaskorna i ett oventilerat fordon över natten. Stäng alltid flaskventilen och koppla bort regulatorn under transport – det räcker inte att bara stänga av regulatorn.

Respektera
Acetylenflaskor innehåller en porös massa och aceton som löser gasen för att undvika sönderfall. Om en cylinder har transporterats, måste den vid avlastning ställas i upprätt läge, så att acetonet kan återgå till sin rätta läge i den porösa massan. Om flaskan inte ställs upp så att acetonvätskan blandas med gasen, kan det leda till kvalitetsproblem.

Text: Cecilia Rudengren, Michael Lindström Foto: Shutterstock