Säkerhet i luften med AGAs säkerhetsutbildning

”Om du tycker att säkerhet är dyrt – då ska du jämför amed vad en olycka kostar!” Detta har sedan länge varit ett mantra för Kai Arne Trollerud, utbildningsansvarig inomAGA i Norge. Hans mantra gäller de flesta företag ochinom norska luftförsvaret tar man hanteringen av flytande oxygen (LOX-Liquid Oxygen) på största allvar och ser en säkerhetsutbildning för de anställda som en självklarhet.

På den norska motsvarigheten till Försvarets Materialverk (FLO –Försvarets logistikorganisation) fanns ett behov av att höja kompetensen för teknikerna på flygplatserna samtidigt som de hade önskemål om en kurs som var densamma på varje flygplats och som var samordnad med de interna rutiner man utarbetat inom försvaret.

Oxygen har en del oönskade egenskaper vid felaktig hantering, bland annat underhåller den förbränning. Det har förekommit mindre bränder och liknande i oxygenutrustning ombord på flygplan vid flygplatser i utlandet.

”Utbildningen har till syfte att förhindra sådana och liknande incidenter som kan uppstå i samband med felaktig gashantering”, förklarar Trollerud.

FLO vill fokusera på riskerna med att använda och hantera flytande oxygen (LOX). LOX förångas till gasformig oxygen i ” LOX converters” några av försvarets flygplanstyper och används som andningsoxygen. I samband med hanteringen av LOX togs instruktioner fram för dem som skulle jobba med gasen.

”Men det var inte alla användare som kände till dessa instruktioner. Genom att anlita en extern aktör som kan illustrera riskerna med användningen av LOX och hur man skyddar sig genom att använda vår utrustning och rutiner på ett rätt sätt, har medvetenheten höjts så att alla gasanvändre nu är fullt medvetna om detta“, förklarar kapten Håvard Nilsen.

Professionellt
”För ungefär 10 år sedan var vi några personer från Luftförsvaret som var samlades på en säkerhetsutbildning på Hobøl”, fortsätter Nilsen. Det jag kommer ihåg från kursen var att den var mycket professionell. Det var en teoridel i ett auditorium, praktiska demonstrationer med bland annat en brand bakom en glasvägg medan vi satt i samlingssalen och även praktiska uppgifter utomhus där vi själva skulle släcka bränder i gasflaskor.

”Inom NATO har det genom åren varit flera olyckstillfällen med bränder i syrgasanläggningar och för att begränsa en sådan risk var det naturligt för oss att ta kontakt med AGA”, säger Nilsen.

Så 2006 tog Håvard Nilsen kontakt med AGA för att få hjälp med att sätta samman en kurs för teknikerna på flygplatserna inom luftförsvaret. Innan kursstart hade AGA ett uppstartsmöte med FLO så att kurserna skulle kunna skräddarsys efter önskemål och behov.

”Vi satte ihop en färdig kurs i samarbete med FLO och höll den för första gången på Kjeller med 22 deltagare”, berättar Trollerud. Responsen från kursdeltagarna var mycket positiv så det bestämdes på ett  utvärderingsmöte att vi skulle gå vidare med konceptet på Örland, Andöya, Kjevik, Bodö och Kjeller. Under Weldonova-turnén 2007 hade AGA kurser i säkerhet för 179 personer.

Viktigt med kontinuitet
Kapten Håvard Nilsen är mycket nöjd med det samarbete man haft med AGA hittills, både före och efter kursen. De utvärderingar man har gjort efter varje kurs visar också att deltagarna uppskattar innehållet.

”Vi kan helt klart konstatera att kompetensnivån har höjts men vi planerar att genomföra dessa kurser igen eftersom även nyanställda behöver ha det här kunskapen”, säger Håvard Nilsen, som starkt rekommenderar kursen. ”För oss är det mycket nyttigt att AGA reser runt på flygplatserna och undervisar. Det gör att vi kan frigöra nyckelpersoner som kan delta i kursen. Samtidigt vill jag uttrycka min uppskattning över hur tydligt kursen är upplagd för att visualisera de potentiella farorna som kan uppstå vid fel hantering av oxygen.

Läs mer om AGA:s säkerhetsutbildningar