Säkerhet i fokus när nya Citybanan växer fram

Drygt fyrtio meter nere under jord växer Citybanan fram. Projektet är en unik infrastruktursatsning och ett av de mest komplexa och omfattande projekt som genomförts i Sverige. Mitt under centrala Stockholm ska en sex kilometer lång pendeltågstunnel med två nya stationer byggas. Till projektet hör också en 1,4 kilometer lång järnvägsbro i Årsta. Högkvalitativt svetsarbete är en viktig förutsättning för projektet som ska stå klart senast 2017.

Det är Trafikverket som står bakom bygget av Citybanan i nära samarbete med Stockholms stad, Stockholms läns landsting och SL. Slutnotan för hela projektet beräknas uppgå till cirka 16,8 miljarder kronor. När den nya Citybanan står klar kommer spårkapaciteten för infarten till Stockholms Central ha dubblerats, något som innebär både punktligare och tätare tågtrafik. De nya stationerna kommer även möjliggöra smidigare byten och kortare restider för resenärerna.

Intensivt schema med höga krav
Under 2014 står mycket på agendan. Tomas Eriksson är arbetsledare på Caverion och leder ett arbetsteam på tio personer nere i tunneln. Drygt 80 procent av det arbete som ålagts Caverion handlar om rent svetsarbete. Teamet består idag av sex svetsare och fyra VVS:are och Tomas räknar med att gruppen kommer att behöva ytterligare förstärkning på svetssidan under projektets gång för att hinna med. ”Vi har många mil att svetsa och tidsplanen ger inte utrymme för några misstag. Därför är det viktigt att allt jobb håller högsta kvalitet. Slarv finns det helt enkelt inte utrymme för. Fackmannamässighet är en förutsättning”, säger Tomas Eriksson.

Just nu arbetar teamet med Citybanans service- och räddningstunnel. Arbetet sker drygt fyrtio meter under jorden, rakt under Vasagatan. Här jobbar Caverion tillsammans med underleverantörer med att få medieledningarna för vatten, värme och brandposter på plats. Rören, som är sex meter långa, hissas upp och TIG-svetsas på plats direkt i tunnelns tak.

Säkerhet och god arbetsmiljö i fokus
Säkerheten i projektet är en nyckelfråga för uppdragsgivaren Trafikverket. Nollvisionen för allvarliga arbetsplatsolyckor är central för arbetet. Caverion använder AGA’s GENIE-gasflaska för svetsarbetet – en produktserie som funnits på marknaden i drygt ett år och är framtagen med bättre och säkrare arbetsmiljö som utgångspunkt. GENIE-flaskorna är gjorda av ett nytt material som håller vikten nere.

Flaskorna är stålfodrade och täckta av kolfiber, samt inneslutna i ett återanvändbart allvädersfodral av materialet HDPE, High Density Polyethylene.  Till skillnad från traditionella stålgasflaskor som ofta är höga och smala, har AGA’s GENIE-flaskor en stabilare konstruktion som står stadigt i sig själv. För Tomas team har GENIE-lösningen inneburit en säkrare och bättre arbetsmiljö. ”Lättare flaskor ger enklare lyft och mer rörelsefrihet, och det är skönt för oss som ständigt rör oss mellan perrongerna och upp och ner i liftarna”, menar Tomas Eriksson.

När rören ska svetsas fast på plats i tunnelns tak hissas gasflaskorna upp med talja. Till skillnad från de traditionella gasflaskorna som saknar ett handtag är GENIE-flaskan gjord för att enkelt kunna bäras. Det gör arbetet enklare och snabbare, och minskar risken för att farliga situationer ska uppstå. ”En traditionell flaska är svårburen när man väl är uppe. Handtagen gör det också enklare att lyfta rätt om man skulle behöva slänga upp flaskan på axeln. Det och att flaskan är lättare skonar ryggen”. Det säger Hans Norman som en av de sex svetsare som ingår i Tomas Erikssons team.

Färre avbrott i arbetet ger effektivare arbete
GENIE® flaskorna innehåller mer gas vid 300 bar jämfört med vanliga flaskor, vilket innebär att gasflaskan räcker länge. Flaskorna har även en inbyggd digital mätare som ger information om flaskans tryck och hur många minuters svetsning den återstående gasen räcker till, något som gör det enklare att planera för flaskbyten. Bägge egenskaperna ger förutsättningar för ett mer effektivt arbete. ”Displayen är en tidssparare. Istället för att krångla med manometer går det att se hur mycket gas som är kvar med ett enkelt knapptryck. Samtidigt så räcker gasen längre så vi slipper byta flaska lika ofta, och det förenklar också tillvaron”, fortsätter Hans Norman.

Tomas Erikssons team påbörjade arbetet i höstas och planerar att vara klara till 2016. Efter det följer en provperiod då Citybanan drifttestas för att  kunna tas i bruk senast 2017 och då förbättra tågtrafiken för resenärer i Stockholm och i hela landet. ”Den här typen av projekt gör man en gång i livet, konstaterar Hans Norman. Det gör att det kommer att bli extra roligt att se slutresultatet av jobbet.”

Text: Veronica Haglund
Foto: Tobias Ohls