Så får AGA Coca–Cola att bubbla

Genom ett nytt avtal förser AGA, sedan ett år tillbaka, svenska Coca-Cola med hela behovet av koldioxid.  Coca-Cola har ställt mycket höga krav, både vad gäller kvalité, renhet, dokumentation genom hela processen samt på leveranser. Genom ett gemensamt fokus och ett lyckosamt internt samarbete har man på AGA lyckats uppnå dessa högt ställda krav.

Var du än dricker din Coca-Cola ska den smaka likadant och ha samma höga kvalité. Det är naturligtvis det krav som ligger i botten när Coca-Cola produceras på olika håll i världen. Vattnet ska renas i flera steg, oavsett grundkvalité, och blandas med socker samt det hemliga Coca-Cola–koncentratet vars recept förvarats i ett bankvalv i Georgia sedan 1886. Det sista som tillsätts är koldioxid, som bildar kolsyran i drycken, och det är här AGA kommer in.

Från sin anläggning i Jordbro förser Coca-Cola svenskarna med den världsberömda läskedrycken – och det är hit AGA, två gånger i veckan, levererar 250 flaskor koldioxid som sedan ska distribueras vidare ut till restauranger, hotell, mm. Totalt blir det 25 000 flaskor koldioxid om året.

Koldioxid från Sköldvik
Flaskleveranserna utgör ett utvidgat avtal med Coca-Cola, vilket nu täcker företagets hela behov. Sedan många år levererar AGA flytande koldioxid till anläggningen i Jordbro med plomberade tankbilar. Koldioxiden tillverkas vid AGAs fabrik i Sköldvik i Finland och fraktas därifrån med tankbåtar till Södertälje. För att uppfylla Coca-Colas stränga krav på bland annat renhet görs löpande analyser genom hela produktions– och leveranskedjan, vilka ligger till grund för det certifikat som följer med slutprodukten. Den koldioxid som är avsedd att tappas på flaskor följer samma procedur från Finland till Södertälje men genomgår ytterligare en analys innan den går vidare till Enköping där AGA genomför analyser på fyllda flaskor.

Höga miljökrav
Coca-Cola är ett miljöcertifierat företag som kräver att alla leverantörer också är det. Man har höga ambitioner inom miljöområdet och fokusområdena är klimat, förpackningar och vatten. Coca-Cola prioriterar förnyelsebart i stället för fossilt bränsle gällande transporter och Coca-Cola centralt kräver att alla fabriker i världen ska kontrollera sina anläggningar så att kolsyreanläggningar inte läcker och att alla förpackningar är återvinningsbara.

Från AGAs sida är det viktigt att poängtera att man inte producerar ny koldioxid utan använder koldioxid som är återvunnen. AGA renar koldioxiden vid fabriken i Finland vilket innebär att man använder den en gång till innan den släpps ut i atmosfären.

Kontakt på AGA: Lars-Åke Hansson, Kundansvarig, Livsmedel
Mail: lars-ake.hansson@se.aga.com