Rent hus hos Getinge

För Getinge som levererar steriliseringsutrustning är renhet av högsta vikt. Och tack vare AGAs MISON skyddsgaser har personalen på Getinge kunnat hålla hälsan uppe samtidigt som man fått förbättrat svetsresultat.

Getinge Sverige AB är världsledande på steriliseringsutrustning och har tillverkat autoklaver i över 80 år. Att ha en bra arbetsmiljö är alltid viktigt men när man som Getinge, levererar produkter till sjukhus och laboratorier får uttrycket ”kliniskt rent” en helt ny betydelse. Och det märks när man besöker verkstaden i Getinge. Det är rent, prydligt och ljust.

Miljöaspekten minst lika viktig
”MISON skyddsgaser används i svetsprocessen för att hålla rent i fogar och på ytor”, men enligt Mikael Pålsson, svetschef på Getinge, är miljö-aspekten minst lika viktigt, om inte viktigare.

Vid en svetsprocess bildas det ozon i ljusbågen, men i MISON skyddsgas finns en liten mängd kvävemonoxid som äter upp det skadliga ozonet. Att arbetsmiljön ska bli bättre är något varenda företag, i vilken bransch man än jobbar, kämpar med.

”Vi har haft turen att ha AGA på vår sida, det har gett oss ett stort försprång. Både jag och personalen tycker att det är jätteviktigt, och de som jobbar i svetsen dagligen har märkt en tydlig förbättring sedan MISON® skyddsgaserna infördes.”

Gott samarbete
Getinge har varit kunder hos AGA under lång tid och Mikael säger att han är mycket belåten med AGA som partner. ”Vi är väldigt nöjda med all hjälp vi fått från AGA. Det har varit allt från att ställa in rör på rätt sätt till vårt serviceavtal som fungerar perfekt”.

Mariette Lindgren, försäljningschef på AGA, är också positiv. ”Det är oerhört uppskattat att arbeta tillsammans med kunder som Getinge, de är både kompetenta och trevliga samtidigt som vi har ett väl fungerande samarbete.”

 

Text: Jessica Ohlsson
Foto: Getinge