REMEO Stockholm – klinik för patienter i behov av andningsstöd och rehabilitering

En intervju med vår Verksamhetschef anestesiolog Kajsa Giesecke och en av våra specialistsjuksköterskor om REMEO Stockholm och den vård vi bedriver.

An interview with the Medical Director Dr Kajsa Giesecke and one of our Specialist nurses on the special care that the Swedish REMEO clinic can offer.