Under expeditionen SWERUS C-3 togs 20 undervattensprover på upp till 300 meters djup.

Polarexpeditionen SWERUS-C3 bryter ny mark i klimatforskningen

Polarexpeditionen SWERUS-C3 har undersökt förhållandet mellan den arktiska havsisen och utsläppen av metan och koldioxid under en 90 dagar lång resa i det norra ishavet. De tidiga resultaten från proverna, som bland annat tagits fram och analyserats med hjälp av gaser från AGA, visar bland annat på upptining av permafrost i området 

Polarexpeditionen SWERUS-C3 är ett forskningssamarbete mellan Sverige, Ryssland och USA. Namnets tre C:n står för climate, cryosphere, carbon – en engelsk förkortning för expeditionens fokusområden klimat, kryosfär och kol. Under expeditionen genom Arktis har forskarna mätt den geografiska fördelningen av metankoncentrationen i havsvatten och atmosfären. Forskarna har även gjort geokemiska studier av kol som frigjorts via floder och erosion som ett resultat av upptining av landbaserad permafrost.

Expeditionen har varit väl utrustad för att upptäcka frisättningen av metan i hav och atmosfär. Metanet i luft och havsvatten sonderades under resan med hjälp av avancerad laserspektrometriteknik. Forskarna har även använt sig av Kongsbergs akustiska system som finns installerat i Oden. Med hjälp av ekolod har forskarna kunnat kartlägga områden på flera kilometer där vattenpelare 200 till 500 meter under ytan innehållit gasbubblor.

Under expeditionen togs 20 undervattensprover på upp till 300 meters djup. Totalt togs 100 prover som nu analyserats för att kunna utvärdera vattenmassorna som strömmar längs sluttningen mellan det grunda Laptevhavet och djuphavsbassängen. Efter analyser av proverna har forskarna kunnat konstatera att syrekoncentrationen nära botten är låg. Detta är ett tecken på nedbrytning av organiskt material, med högre koncentrationer av koldioxid som följd. Resultaten visar också att koldioxidkoncentrationen var hög i ytvattnet vilket tyder på att koldioxid läcker ut från havet i området.

Under expeditionens gång har kontinuerliga analyser av proverna gjorts ombord på Oden.  Helium från AGA har använts till att driva analysinstrumenten men också för att inhämta luftprover. Vätgas, flytande kväve och teknisk luft från AGA är andra exempel på gaser som använts under resan. Fortfarande väntar en mängd prover på att analyseras innan expeditionens forskningsresultat kan presenteras i sin helhet.

Text: Veronica Haglund
Foto: Cecilia Rudengren