Per Bengtsson

Med nyfikenhet, kreativitet och stort intresse för utveckling och förbättring hjälper Per och WELDONOVA AGA:s kunder till bättre processer och lösningar.

Per, du arbetar med WELDONOVA®  Process Support, förklara vad ni gör.
WELDONOVA är en avdelning inom AGA:s affärsområde tillverkande industri. Vi arbetar specifikt med att hjälpa kunder med applikationer inom svetsning, skärning och värmning. Det handlar om att lösa problem, göra utredningar och införa ny teknik. Vi har ett svetslabb där vi har möjlighet att tillsammans med kunden eller på egen hand testa olika möjligheter. Vi gör också köra kundspecifika utbildningar där vi fokuserar på kundens problem.

Vad skulle du säga är er styrka?
AGA har lång tradition av att jobba med applikationer och processer och inom WELDONOVA finns stor erfarenhet med många kompetenta kollegor. Vi är i huvudsak civilingenjörer eller liknande i botten och de flesta har jobbat med den här typen av frågor sedan 80-talet. Det finns mycket kunskap i bagaget att nyttja och bygga vidare på.

Vem är du då och vad har du med i bagaget?
Jag är en ganska kreativ och nyfiken person som gillar att testa nya idéer och utmaningar. Privat bygger jag om gamla motorcyklar och bilar och har bl a byggt en replika av en AC Cobra. Att bygga om och göra något nytt ger mig stimulans. Jag är svetsingenjör i botten och började på AGAs uvecklingsavdelning, AGA Innovation. Där höll jag på med utveckling av skyddsgaser för svetsning och svetsapplikationer och utvecklade bl a Rapid Processing, d v s högproduktiv MAG-svetsning. Jag jobbade som applikationsingenjör för AGA i Tyskland under två års tid och därefter som produktchef för AGA Gas Sverige, försäljningschef för Östra försäljningsområdet och marknadschef för området tillverkande industri i Sverige. Jag var med och startade upp WELDONOVA  och har sedan dess varit det troget.

Vad var det som lockade med det?
Det är mitt intresse för forskning och utveckling. Kunderna hör av sig för att de vill göra något specifikt men inte vet hur de ska göra. Att hitta en lösning som ingen tänkt på tilltalar mig. Det som också ger en kick är att de jag jobbar med är extremt kompetenta. De är bra bollplank och är kul att diskutera med. Det är roligt att jobba med idéer där vi har ett gemensamt mål, både inom vår grupp men också tillsammans med kunden.

Vilka kunder vänder sig till er och med vilka frågor?
De problem och möjligheter som våra kunder kommer med är väldigt varierande. Det kan handla om att en kund får sprickor i materialet, en annan vill få bort svetssprut och en tredje vill svetsa fortare. Det är mycket av våra  medelstora och stora kunder som vi kommer i kontakt med. De medelstora kunderna har ofta inte egna resurser utan anlitar WELDONOVA medan de större kunderna använder oss som bollplank och använder oss i sina projekten.

Vad för typ av projekt kan det vara?
Ja, vi hade en kund som svetsade tankar som behövde vara gastäta. De använde MAG som svetsmetod men ville svetsa med TIG i robot och behålla samma produktivitet som med MAG. Enkelt förklarat är MAG-svetstning vanligast i robot medan TIG-metoden används mer manuellt och är normalt inte så högproduktiv. Vi hade en idé som vi testade i svetslabbet med riktigt bra resultat. Svetsen gick fortare och kunden fick högre produktivitet. De fick också bättre produkter rent tekniskt och sparade ca 1 miljon om året på det. Ett annat exempel är en kund med stora propan/oxygen-brännnare. De hade problem med för stora NOX-utsläpp och fick åläggande om att åtgärda det. Vi hade ingen färdig lösning när de kontaktade oss, men vi hade testat olika tekniker för att reducera NOX. Vi konstruerade en prototyp anpassad för företagets volym som testades med lyckosamt resultat. Vi fick ner NOX med 40-50 procent med god reproducerbarhet.

Vad har ni på gång nu?
Vi har en nya tjänster där vi hjälper till med kvalitetssäkring av svetsprocesser inom ramen för ISO EN 3834. Vi blir mer som en partner där vi hjälper till att bygga upp en process och förhåller oss neutrala till de som sedan gör revisionen. Tanken är att jobba långsiktigt och kunna vara med i kundens processer.