Oxygen och fett, bra var för sig men inte i kombination

Att oxygen underhåller förbränning är allmänt känt. Men hur är det i de fall olika material och substanser exponeras för oxygen? Den här gången beskriver vi vad som händer då oxygen kommer i kontakt med olja och fett, och hur riskerna ska minimeras.

En liten gnista räcker
Oljor och andra smörjmedel innehåller i regel olika kolväten, ett perfekt bränsle i kombination med oxygen, som ju är kraftigt oxiderande. Med dessa två komponenter närvarande räcker det med en gnista för att skapa förutsättningar för en i det närmaste explosiv brand. Även små mängder fett/olja kan reagera med oxygenet. I vissa fall kan till och med självantändning förekomma. Än värre blir det om komprimerat oxygen kommer i kontakt med fett eller olja t.ex. i en regulator eller i en rörinstallation där tryckstötar och s.k adiabatisk kompression kan orsaka antändning.

Minimera risken
Hur skall man då minimera riskerna vid hantering av oxygen? Egentligen är svaret ganska enkelt, se till att undvika fett och olja i anslutning till oxygen. Men hur gör man i praktiken? I många fall har man inte kontroll på hur ventiler, regulatorer och andra gasförsörjningskomponenter är smorda. Plötsliga oxygenläckage i slangar och annan utrustning kan också uppstå, med dramatiska effekter som följd om fett finns närvarande.

Några enkla tips
Nu ska riskerna inte överdrivas, med korrekt hantering och rätt utrustning skapas förutsättningar för en säker användning av oxygen. Här följer några enkla tips som ger ökad säkerhet vid användning av oxygen:

  1. Smörj aldrig regulatorer, ventiler (och annan utrusning som kommer i kontakt med oxygen) med olja eller fett. Om smörjmedel måste användas, använd specialfett/olja som är avsett för användning tillsammans med oxygen. Säkerställ att alla komponenter i gasförsörjningssystemet är godkända för användning med oxygen.
  2. Kontrollera slangar och anslutningar regelbundet för att undvika läckage. Se till att ha serviceavtal på gasförsörjningssystem och eventuella gaskärror. Även den lilla gaskärran omfattas av lagen om egenkontroll.
  3. Även små fett- eller oljemängder kan ställa till bekymmer. Se till att kläder, händer och eventuella verktyg är rengjorda och avfettade vid arbete med oxygen.
  4. Öppna oxygenflaskans ventil försiktigt.

 

Text: Bo Williamsson
Foto: Shutterstock