Nyckeln till utvecklingen av ny förbränningsteknik

Att utveckla nya applikationer inom förbränningsteknik blir allt viktigare när det gäller att pressa ner energianvändning och tidskostnader inom stålindustrin. AGA samarbetar ständigt med kunder för att hitta nya tekniker som både förbättrar kvaliteten på slutprodukterna och gör själva processerna mer effektiva. Med hjälp av AGAs egna ugnslabb i Älvsjö och Lindes globala nätverk utvecklas lösningarna som ska hålla svensk stålindustri i framkant även i framtiden.

Varje år kommer kunder från hela världen till AGAs ugnslabb i Älvsjö, där företaget visar upp de senaste framstegen inom förbränningsteknik. Men mycket av utvecklingsarbete sker tillsammans med AGAs kunder i deras egna ugnar, genom täta samarbeten för att fram skräddarsydda lösningar. “Våra svenska applikationsingenjörer driver ständigt kundnära projekt som handlar om att hitta nya processvägar eller att lösa specifika problem”, säger Tomas Ekman, förbränningsspecialist hos Linde.

Sverige driver processutvecklingen
Sveriges höga krav på kvalitet och energieffektivitet inom stålindustrin gör att svenska företag hela tiden måste ligga i täten. Så när AGA blev en del av Linde var det naturligt för koncernen att behålla utvecklingsavdelningen i Älvsjö. “Sverige är definitivt det landet som driver innovation och processutveckling inom stålindustrin. I många fall är vår första kund för en ny lösning en svensk kund. Därför är det så viktigt att vi har ett så nära samarbete och en öppen diskussion om nya idéer,” säger Michael Seys, Lindes chef för applikationsteknik inom Metallurgi och Glas.

Kunden är med hela vägen
AGAs lokala expertis gör också att man kan arbeta med kunder direkt i deras egna ugnar för att förbättra förbränningsprocesserna, vilket spar tid och säkerställer att slutresultatet blir så bra som möjligt. Det kan handla om att implementera så kallade oxyfuel-brännare eller lansning med syrgas (High-Level Lancing) som ska passa en specifik ugn. Detta kan komplementeras med tester som sker i Älvsjö, där AGA har tre ugnar och den utrustning som krävs för att göra försök i semi-industriell skala. “Vi har haft fall där kunder skickat hit flera ton material för intensiva tester där vi visat upp värmningsprocesser som passar deras produkter. Sen kan de ta hem sitt material för ytundersökningar och kvalitetskontroll. Kunden är med hela vägen, vilket är viktigt då det ibland kan finnas en långtgående skepsis inför processförändringar. Därför är det bra att kunna göra fullskaliga demonstrationer”, säger Tomas Ekman.

Effektivisera genom digitalisering
Det är inte bara energibesparingar som går att vinna genom att utveckla nya metoder. och banar väg för nya processer som drar full nytta av system som blir allt mer uppkopplade. Även där ligger Sverige i spets. “De stora trenderna idag handlar om att effektivisera genom digitalisering och minskade utsläpp. Där finns det fortfarande utrymme att göra processerna några procent mer effektiva. Svenska företag är idag ledande när det gäller digitalisering och Industri 4.0, men om de vill behålla den positionen måste de fortsätta satsa på innovationer.

Digitaliseringen i sig betyder inget om inte processerna drar nytta av den”, säger Michael Seys. Och Seys menar att den svenska expertisen också är till stor vikt för Lindes globala kunder inom både metall, glas och andra områden. “Vår organisation i Sverige är oerhört viktig för oss. Så har det alltid varit och så kommer det fortsätta vara. Nu har vi även planer på att köra förbränningsprojekt kopplade till andra industrier i Älvsjö för det är där expertisen finns”, säger han.

Text: Mattias Karén, Illustration: Cecilia Rudengren