Minska riskerna vid användning av koldioxid och kväve

Att använda gaser som koldioxid och kväve kommer med vissa faror. Det finns dock metoder, utrustning och beteenden som kan användas för att hålla dessa risker åtminstone. Vi frågade AGAs säkerhetsingenjör Magnus Olsson hur man kan minimera riskerna vid arbete med koldioxid och kväve.

Användningen av koldioxid och kväve är förknippad med två stora riskfaktorer. Det första är att båda gaserna är extremt kalla i sina flytande former, med potential att orsaka allvarliga brännskador på människans hud och skador på andra material. Den andra är att en läcka av någon av dessa luktfria, färglösa och smaklösa gaser snabbt kan absorbera syret i ett sluten utrymme och förvandla det till en potentiellt dödsfälla för alla som är är där.

Ventilation
Magnus Olsson är säkerhetsingenjör vid AGA i Sverige. Han förklarar att den viktigaste regeln för alla som arbetar med koldioxid och kväve är ventilation. ”Jag kan verkligen inte överdriva vikten av ventilation. Det är ABC för säker gashantering, säger han.

Syrgaslarm
En annan viktig utrustning är syrgaslarmet, som mäter syrgasnivån i luften och larmar om nivån börjar understiga en säker nivå. Med syrgaslarm kan mycket små läckor upptäckas, vilka ofta går att åtgärda med enkla åtgärder, om de upptäcks tillräckligt tidigt. Dagliga läckkontroller bör också vara en del av rutinen vid alla anläggningar som använder koldioxid och kväve. ”Alla slutna områden behöver ett larm”, säger Olsson. ”Men enheten är inte tillräckligt, du behöver en tydlig plan för vad du ska göra om och när det låter.”

När en läcka uppstår
”När en stor läcka har inträffat, kommer du inte ha tid att tänka,” fortsätter han. ”Du behöver veta när det är ok att komma in i området och när det inte är det, vem som får gå in och vilken typ av utrustning den person behöver ha. ”AGA tillhandahåller utbildning för personal, samt larm och annan utrustning, såsom gasläckningsdetektionsspray, som krävs för att hålla risken för gasläckage till ett absolut minimum.

Text: Isabelle Kliger
Foto: Shutterstock