Mack Bryggeri har full kontroll över gasförbrukningen

Mack bryggeri grundades i Tromsö 1877 och marknadsför sig stolt som “världens nordligaste bryggeri”. Bryggeriet som producerar och levererar öl av hög kvalitet, är beroende av regelbundna gasleveranser till produktionsanläggningen. Och för att ha bra kontroll över gasförbrukningen är det den internetbaserade tjänsten ACCURA som gäller.

“Vi har använt systemet i cirka två år nu och kan med säkerhet säga att det fungerar otroligt bra”, säger Anders Norlyk, teknisk chef på Mack Bryggeri. Bryggeriet som producerar 14 miljoner liter öl och 22 miljoner liter läsk varje år behöver veta den exakta koldioxidförbrukningen för att undvika produktionsstopp.

Detaljkontroll underlättar budgetarbetet
“För oss fungerar gastjänsten ACCURA perfekt som ett verktyg för att övervaka och läsa av vår förbrukning. Vi kan söka efter detaljerade siffror för förbrukning per vecka, månad och år”, förklarar Norlyk. “När vi måste förbereda budgetar är detta ett viktigt verktyg för att förutspå nästa års förbrukning. Det är då vi tar fram siffror som kostnader för energi och koldioxid för varje tillverkad liter. Detta är viktigt för alla företag.”

Genom att ha ett korrekt övervakningssystem kan man även kolla efter diskrepanser i gastillförseln. “Vi har ingen produktion på Mack fredag-måndag. Så gasförbrukningen bör i stort sett vara obefintlig. Om vi loggar in på ACCURA kan vi snabbt se om det finns något läckage”, säger Norlyk.

Dyrt utan ACCURA
AGA:s distriksansvarige Kjell Arne Strauman är glad över att ha en prestigefull kund som Mack Bryggeri. “Det är bra att Mack tycker att systemet fungerar väl. Systemet har utvecklats just i syfte att göra det enklare för våra kunder att hantera och effektivisera sin gasförbrukning. Kunden kan då istället lägga den insparade tiden på sin kärnverksamhet”, säger Strauman avslutningsvis.

Det är just Straumans sista poäng som är viktig för Norlyk: “Eftersom AGA tillhandahåller ACCURA behöver vi inte tänka på detta. Om vi skulle göra saker på ett annat sätt skulle vi behöva skapa ett liknande system på egen hand, vilket skulle vara mycket dyrt och kräva mycket resurser”, sammanfattar Nordlyk, som också avslöjar att hans favoritöl från Mack är Isbjørn på sommaren men IPA när han är ute med vänner.