Lustgas – från smärtstillare till fartfixare

Dikväveoxid (N2O), allmänt känt som lustgas, är en färglös, icke brännbar gas med en något söt lukt. Den tillhör gruppen av nitrösa gaser och upptäcktes 1773 av Joseph Priestly, som också upptäckte bland annat syre. Namnet lustgas syftar på gasens effekt att framkalla eufori.

Användbar inom medicinen

Dikväveoxid har använts inom medicinen i mer än 150 år. Gasen började användas inom tandvården och introducerades av amerikanske tandläkaren Horace Wells 1844, men används numera dagligen även inom områden som anestesi, kirurgi, förlossning och kortsiktiga smärtsamma procedurer. Gasen har minimala biverkningar, ger snabb stabil verkan och återhämtning samt är ett effektivt smärtstillande medel. Den lindrar smärta genom att bland annat få hjärnan att minska smärtimpulserna. För narkos anvvänds en syreblandning …..

Utveckling av UHD-skärmar

Gasen har också bidragit till en kostnadseffektiv utveckling av nästa generations skärmar som UHD 3D, TFT-LCD och OLED. Genom att anvävnda metalloxid är det möjligt att öka elektronrörlighet med en faktor av upp till 40 jämfört med konventionell polykiseteknik, till en jämförbar kostnad. Metalloxidtransistor-tillverkning kräver stora volymer av högrent N2O, som används för att skapa funktionella skikt av mikroskopiska tunnfilmstransistorer vilka krävs för att styra var och en av de miljontals pixlar som utgör den synliga bilden.

Fixar farten i dragracing

Lustgas underhåller förbränning något bättre än luft och används därför i särskilda lustgassystem, där gasen sprutas in i insuget till motorn för att öka motoreffekten. Vid upphettning i motorn sönderfaller lustgasen i syre och kväve, vilket gör att syretillgången i motorn ökar och därför ger ökad effekt. Kvävet som bildas när lustgasen sönderfaller ger även en viss kylande effekt på motorn och i och med det minskas den risk för överhettning som ökat motoreffekt annars kan leda till. Lustgassystem används framför allt vid dragracing och streetracing.

Längre hållbarhet på livsmedel

Dikväveoxid används bland annat till att skumma upp mejeriprodukter som grädde, ostmassa och desserter, så att de får fluffig konsistens och fyllig smak. Gasen används också för att livsmedel ska hålla sig fräscha längre, då hindrar att fettet i matvaror härsknar.

Dikväveoxid (N2O)

Molmassa: 44,01 g / mol
Densitet: 1,98 kg / dm3
Kovalent radie:71/66 pm
Antal elektroner: 22
Ångtryck: 50,59 mbar
Smältpunkt: 182,35 K
Kokpunkt: 184,65 Kd

Foto: Shutterstock