LNG och vindkraft – Viking Grace leder vägen för framtidens fartyg

Viking Lines flaggskepp M/S Viking Grace trafikerar linjen Åbo–Åland–Stockholm. Viking Grace är världens första passagerarfartyg som drivs av både LNG och vindkraft. Med ett genomgående miljötänk som omfattar allt på fartyget – från valet av morgonkaffe som serveras vid frukosten till skrovdesign, är Viking Grace helt unikt och troligen den första i en helt ny fartygsgeneration.

På Viking Grace har inget lämnats åt slumpen. Ambitionen om att värna om miljön genom­syrar det mesta. Fartyget i sig utgör ett eget litet kretslopp där resurserna används på bästa sätt. Viking Grace är en viktig del i Viking Lines målmedvetna miljöarbete och ett stort steg mot en långsiktig passagerarsjöfart helt på miljöns villkor. Med hjälp av ett antal innovativa lösningar hålls energianvändningen ombord nere på absoluta bottennivåer. Exempelvis har Viking Grace skrov optimerats hydrodynamiskt, eftersom ett lägre skrov ger mindre svall och därmed mindre energiförbrukning.

Miljösmarta lösningar genom hela fartyget

Den spillvärme som bildas i motorerna vid hamnuppehåll och i fartygets luftkonditioneringar samlas in tillsammans med annan lågvärdig energi för att istället användas för uppvärmningen av den publika inredningen på båten. I passagerarhytterna bidrar användarvänlig teknik så som energieffektiva lampor och vattensparande duschar till minskad resursanvändning. Utöver detta, har stor omsorg lagts vid att skapa lätta konstruktioner för att minska energiförbruk­ningen ytterligare.

De resurser som används ombord utnyttjas alltså på mest effektiva sätt och återanvänds så långt som möjligt. Matrester från Viking Grace restauranger mals ner och kyls för att omvandlas till biomassa som används som råvara för biogasproduktion. Avfallsvattnet från båten pum­pas i land till reningsverk för att sedan kunna användas igen. Övrigt avfall sorteras enligt ett ambitiöst avfallshanteringssystem. Dessutom går all design och inredning på fartyget i miljöns tecken. I fartygets väldesignade restaurang serveras enbart ekologiska produkter, från de ekologiska kaffebönorna till morgonkaffet ner till de handplockade vinerna på vinlistan. Viking Grace är dessutom betydligt tystare än andra fartyg och ger på hundra meters avstånd ifrån sig enbart 50 decibel, vilket är ungefär lika mycket som ett kraftigt regnoväder.

Långsiktig investering

Satsningen på Viking Grace med de många nydanande miljölösningarna är alltså även ett strategiskt val för Viking Line, som ser sitt miljöarbete som en långsiktig investering. Förutom att både spara energi och vatten, ger möjligheten att redan nu ställa om till ett miljövänligare bränsle ett viktigt försprång. Att hitta en effektiv och säker lösning för tankningen av Viking Grace var dock en viktig för utsättning för att LNG skulle kunna användas.

”Vi behövde en leverantör som både kan leverera tillräckliga mängder LNG, och också hjälpa oss att utveckla ett helt nytt distributionssystem. Det visade sig snart att AGA kunde erbjuda den mest gångbara lösningen”, berättar Kari Granberg. För att lösa problemet konstruerade AGA Seagas, världens första bunkerfartyg för  flytande naturgas. Bunkerfartyget möjliggör snabb leverans av gasen, vilket var en förutsättning för Viking Viking Line. ”Viking Grace ligger förtöjd i Stockholms hamn en dryg timme. Vi behövde hitta en lösning som gjorde det möjligt att få ombord tillräckligt med LNG för att täcka driften för 1­2 dygn. Man skulle kunna likna det vid en slags Formel1-­tankning för fartyg”, berättar Jonas Åkermark, ansvarig LNG Sjöfart, AGA Gas AB.

Smart energiåtervinning

Valet av LNG som bränslekälla har dessutom möjliggjort en av fartygets många unika miljölösningar. ”För att kunna hanteras och transporteras har den flytande naturgasen kylts ned till minus 162 grader. Kylan från gasen används sedan till att kyla ner resten av fartyget. Viking Grace är först i världen med den här typen av energiåtervinning, men vi tror att den här typen av lösningar kan bli mycket vanliga i framtiden.  I Norden har vi inte så varmt klimat att nedkylning är en särskilt stor kostnadspost, men tänk på alla kryssningsfartyg som går i Karibien där det är varmt”, berättar Kari Granberg.

Ljus framtid för LNG

Hittills pekar allt på att projektet varit en god investering för Viking Line. ”Kunderna är jättenöjda och trafiken mellan Åbo­-Mariehamn­-Stockholm har ökat med drygt 47 procent jämfört med i fjol”, berättar Kari som är övertygad om att vi i framtiden kommer att få se fler passagerarfartyg som drivs med LNG. Han berättar att norska Fjordline och flera stora rederier i Kanada redan påbörjat liknande projekt. Även tyska Scandlines har beställt LNG-­fartyg. Viking Line får dagligen förfrågningar från företag som vill titta på hur bunkringslösningen går till. ISO-­gruppen som ansvarar för de standarder som gäller för LNG, har också besökt Viking Grace och Seagas. ”Det är roligt att se hur vår lösning blivit en så stor nyhet. Kanske blir det så att en del av våra rutiner på Seagas och Viking Grace blir branschstandard så småningom. Det känns stort”, säger Kari Granberg.

Miljövänlig teknik gör Viking Grace till segelfartyg

Viking Line har i samarbete med Östersjövindarna  och Norsepower även tagit fram en vindkraftslösning med mekaniskt rotorsegel. Viking Grace är det första passagerarfartyget i världen som vänder sig av den här nya teknologin, som både minskar både bränsleåtgång och utsläpp. Det är ytterligare ett steg i Vikings Lines strävan efter att minska belastningen på Östersjön. Resultatet är ett av världens mest miljövänliga passagerarfartyg. Viking Line stannar dock inte där. Nästa nya fartyg som ska stå klart 2020 kommer att utnyttja vindkraftslösningen i än större utsträckning. Det kommer att förses med två stycken mekaniska segel, vilket gör att möjligheten att använda sig av vindkraft fördubblas.

Text: Bearbetad av Cecilia Rudengren
Foto: Viking Line, Ville-Petteri Määttä