Scana Steel Björneborg byter till LNG från AGA

Scana Steel i Björneborg är en av världens äldsta smedjor och har anor tillbaka till 1600-talet. Med AGA:s hjälp har nu Scana Steel tagit ett steg mot framtiden och bytt ut all eldningsolja i sin tillverkningsprocess mot LNG – ett beslut som både gett lägre koldioxidutsläpp, bättre tillgänglighet och en effektivare produktion.

Scana Steel tillverkar rotationssymmetriska stålprodukter för marin-, energi- och industrisektorn. På anläggningen i Björneborg förädlar företaget stål i en integrerad kedja som omfattar stålverk, en smedja med en 4 500-tons press, en bearbetningsverkstad och värmebehandling.

Scana Steel är sedan många år kund till AGA, som sedan drygt femton år levererat bland annat syrgas och Oxyfuelteknik till värmningsugnarna i smedjan. Scana Steel hade sedan länge även haft tankar på att byta ut de gamla skänkförvärmarna i stålverket mot nya med Oxyfuelteknik. För att ge investeringen maximal effekt ville Scana också passa på att byta ut oljan som energikälla till förbränningssystemet på ångpannan.

Ville ha tillförlitlig lösning
Olja är en energikälla som är smutsig, kräver pumpning och dessutom har relativt dålig tillförlitlighet, vilket innebar att skänkförvärmarna ibland slocknade och orsakade driftsstörningar. ”När Scana Steel vände sig till oss var man därför tydlig med att man ville ha en tillförlitlig lösning med hög säkerhet och hög tillgänglighet”, berättar Fredrik Stark, bergsingenjör och Applikationsingenjör på AGA Gas AB.

Att byta till en tung gas som gasol var dock inte ett alternativ. När AGA började erbjuda LNG tog planerna ta fart. Det strategiska beslutet om bränslebyte var ett komplext projekt, och Scana bad därför AGA om hjälp med att konstruera och projektleda framtagandet av de nya rörledningarna och ångpannan som behövdes för bytet

Utöver projektledningen och konstruktionen av de nya rörledningarna, bistod AGA även i arbetet med tillståndshantering, ansökan om miljötillstånd och bygglov och liknande. Från första spadtaget till att anläggningen var i gång tog det cirka ett halvår.

Vinster på flera områden
Idag har Scana Steel Björneborg minskat anläggningens koldioxidutsläpp med drygt 30 %. Väntetiden för att värma upp skänkförvärmarna har kunnat minskas från två hela dygn ner till 18 timmar. Den drastiska minskningen av uppvärmningstiden har inneburit stora tidsbesparingar för företaget och minskat slitaget på skänkarna.

Den nya lösningen har gett större flexibilitet i produktionen, men också en effektivare och jämnare värmning. Även säkerheten har blivit bättre. Idag stängs systemet ner om ett tryckfall eller något annat sker, vilket minimerar risken för olyckor, förklarar Fredrik Stark. Även Scana Steel är nöjda med den nya lösningen.

Att skänkarna nu blir varmare och på kortare tid, har lett till en energibesparing. Vi har också fått en helt annan stabilitetet i produktionen vilket gör att planeringen av skänkarna är mycket enklare idag, säger Jan Mäkinen, driftschef på Scana Steel.

Nu väntar nya uppdrag inom Scana-koncernen. Näst på tur är Scana i Söderfors där nästan all olja och gasol ska bytas ut mot LNG.