Ljus framtid för Nordisk pappersindustri

Försäljningen av tidningar fortsätter att rasa och fler och fler företag över hela världen inför papperslösa kontor, så pappersindustrin har inte haft mycket att glädja sig över den sista tiden. Efter några svåra år pekar dock allt mot att den här sektorn håller på att återhämta sig ordentligt.

”Även om vissa segment som tryckt media och kontorsmateriel minskar, ökar andra stort”, berättar Hannu Leino, applikationsspecialist på avdelningen för papper och massa hos AGA i Stockholm.  Kollegan Jonas Thelaus håller med; ”Ryktena om pappersindustrins död är kraftigt överdrivna, industrin var aldrig död, utan i en övergångsfas”.

Områden på uppgång
Vilka är då de här framgångsrika segmenten? Ett är förpackningssegmentet, som fortsäter att växa för varje år. ”Den här tillväxten beror på vårt internetanvändande”, säger Leino. ”Varje gång du köper något online levereras det i en pappförpackning”. Ett annat segment som går mycket bra är toalettartiklar. I USA är genomsnittskonsumtionen av de här produkterna, som inkluderar toalettpapper, blöjor och hygienprodukter för kvinnor, 30 kg per år, medan den i Europa är något lägre. I Kina är motsvarande konsumtion bara tre till fyra kg. ”De hygienprodukter vi tar för givna i väst börjar nå utvecklingsländerna, och potentialen för tillväxt där är enorm”, säger Thelaus.

Det förbättrade marknadsklimatet märks redan av på en ökande investeringstakt. I Sverige investerar det ledande hygienföretaget SCA mer än 800 miljoner Euro i dess massafabrik i Östrand. Det här möjliggör för Östrand att fördubbla sin produktionskapaciet från 430 000 ton till 900 000 ton, vilket gör den här produktionslinjen till en av världens största för blekt sulfatmassa, ett material som har stor efterfrågan på den snabbväxande marknaden för toalettartiklar. Under tiden har finska Metsä Fibre meddelat att man beslutat bygga en biomassafabrik i Äänekoski i Finland. Den nya anläggningen, som utgör den största investeringen någonsin inom den finska skogsindustrin, kommer att tillverka runt 1,3 miljoner ton pappersmassa per år, tillsammans med biprodukter som elektricitet, tallolja och terpentin.

Numera en grön industri
”Papper och massa är en grön industri i dag”, säger Leino. ”De flesta massafabriker producerar faktiskt så mycket energi som biprodukt att de blivit helt självförsörjande på el. Många av dem, som Äänekoski, kan också ge ett överskott som kan säljas som biobränsle”. Ett annat företag som fokuserar på förnyelsebar teknik är den finska pappersmassagiganten Stora Enso. På företagets nya innovationscentrum för biomaterial arbetar man på att identifiera affärsmöjligheter på marknaden för förnyelsebara material, för att sedan koppla dem till forsknings- och innovationscentrum inom affärsvärlden och olika utbildningsinstitutioner.

Uppsving för biprodukter 
I den traditionella tillverkningsprocessen för blekt sulfatmassa används endast ca 50 procent av trädet för att tillverka cellulosamassa, resten används för energiproduktion. Om träråvaran kunde användas mer effektivt skulle det möjliggöra utveckling av alla möjliga nya och potentiellt säljbara produkter.  Ett exempel är lignin, som är en biprodukt från massatillverkningen. Lignin har ett stort antal olika potentiella tillämpningar och tillverkas redan kommersiellt av Stora Enso.

Under tvåtusentalet var det populärt att investera i massafabriker i Uruguay och Brasilien, men på senare tid har trenden varit att återgå till investeringar i Sverige och Finland. På det här sättet skiljer sig pappersindustrin från andra industrier som fortsätter att investera i tillverkningsanläggningar i utvecklingsländer. Hanna Leino förklarar att det här främst beror på typen av fibrer i den nordiska barrveden. ”Pappersmassa som används för tillverkning av förpackningar och toalettartiklar måste vara stark, och den här styrkan hänger främst samman med längden på träfibrerna. Nordisk barrved har längre fibrer än andra vedtyper, som eukalyptus, som framför allt används i Latinamerika.”

Investeringar ger tillförsikt 
Större investeringar i Norden bådar gott, inte bara för regionen utan också för företag som AGA, som levererar produkter till företag i området. Papper och pappersmassa har alltid varit ett viktigt område för AGA, som traditionellt levererat stora volymer med syre, vilket används för delignifiering och blekning av massa. Nu när massaindustrin befinner sig mitt i en spännande övergångsfas, är AGA redo att förändras tillsammans med den. AGA har länge arbetat med utveckling av nya produkter, tillämpningar och processer som stöder nya innovationer och förändringar på marknaden. ”Vi är glada över alla investeringar som görs idag i Sverige och Finland, och ser fram emot att utöka vårt produktutbud och våra tjänster parallellt med den här industrin som befinner sig i förändring”, säger Thelaus. ”AGA har en lång tradition som innovatör, både själva och i partnerskap med våra kunder. Kunder kontaktar oss och ber oss stödja dem i deras övergångsarbete, och det här är något som vi verkligen ser fram emot att göra”, avslutar han.

Text: Isbelle Kliger
Foto: Shutterstock