Att tänka på: Läckage av tunga gaser

Här kommer några tips på vad du ska tänka på när det gällar tunga gaser och gasläckage.

Att gasläckage av tunga gaser är alltid farligt. Det finns alltid en risk för kvävning då luften vid gasläckage trängs undan. En läckande brandfarlig gas kan lätt orsaka explosioner och en syrgasläcka ökar risken för brand avsevärt.

Några av våra gaser är tunga. Framför allt bör vi nämna argon, CO2 och propan. De är runt 1,5 gånger tyngre än luft, och vid en läcka kommer gasen att sjunka ner i diken, brunnar, schakt och källare mm. Det tar lång tid för att vädra ut sådana gaser. I en källare kan det därför finnas kvävningsrisk en lång tid efter en läcka av en tung gas. Om propan är den läckande gasen, kommer du dessutom ha en betydande brandfara. Det är inte tillåtet att lagra propan under marknivån, och man bör också undvika att lagra andra tunga gaser i källare.

Text: Harald Hovde
Foto: AGA