Kolla din svetsutrustning

Uffe ser många bevis på slarv och fusk när har servar han kundernas svetsutrustningar. Det finns flera fel som kan leda till olyckor eller bränder. Vi bad Uffe svara på några frågor.

Vilka är de vanligaste felen?
Sönderslagna manometrar är det absolut vanligaste felet. Därefter kommer bakslagsspärrar som inte testats. Det ska göras vartannat år, enligt lag, men vi ser dem som slarvar, särskilt bland kunder som inte har underhållsavtal. Backventilerna måste också testas, även om det inte är föreskrivet enligt lag, men nästan 75 procent av de utrustningar vi tar emot har backventiler som inte är testade. Sen har vi läckor, som kan ha många olika orsaker som t ex sprickbildning i torra eller gamla slangar, kopplingar eller manometrar som lossnat.

Vilka av dem felen kan man se?
De flesta fel kan man faktiskt inte se, de kommer smygande. Det kan vara sot i bakslaget eller andra delar av utrustningen som är åldrad eller gammal. Det är just därför det är så viktigt med kontinuerlig service, eftersom du själv kan ha svårt att upptäcka felen.

Varför ska man testa sin utrustning?
För att utrustningen ska fungera på ett säkert sätt. Annars är du en risk både för dig själv och omgivningen.

Vilka risker kan finnas?
Om ett bakslag inte fungerar finns risk för slangexplosion. Förutom att du själv kan råka illa ut, kan en sådan explosion leda till brand. Andra brister kan också orsaka explosion och bränder. Vid läckage kan finnas risk för kvävning.

Hur vet man om utrustningen är testad?
Om bakslagsspärren är testad finns en röd/vit etikett fastsatt. Vi skriver alltid ett protokoll efter varje test.