Kan stål brinna?

Svaret på frågan är spontant: ”naturligtvis inte”. Försök tända eld på en plåtbit så får du se. Men vid närmare eftertanke är frågan lite för komplex för att avfärdas på en gång.

Givetvis är det så att stål inte brinner under ”normala” förhållanden. Förbränning kräver tillgång till tre fundamentala faktorer: värme, syre och givetvis materia. Finns dessa tre faktorer närvarande i tillräckligt hög grad så går det faktiskt att få t o m en stålbit att brinna.

Tre faktorer
Låt oss titta på de tre faktorerna. Värme behövs givetvis för att nå materialets antändningstemperatur. I fallet med stål ligger antändningstemperaturen runt 1 400 grader. Syre behövs för att underhålla förbränningen, något som utnyttjas vid t ex gasskärning. Vid skärning utvecklas dessutom värme vid förbränningen av stålet, något som utnyttjas för att öka prestanda i processen.

Ökad temperatur och syretillförsel
Att tänka på är också att en ökning av syrehalten i atmosfären ökar förbränningshastigheten  för alla material. Även en till synes marginell ökning av syrehalten leder till märkbart högre förbränningshastighet. Exempelvis ger 3 procent ökning av syrehalten en fördubblad (!)  förbränningshastighet. Tillgång till material vid förbränningen är ett ganska självklart kriterium. Utan bränsle stannar processen.Sammanfattningsvis kan sägas att svaret på frågan är nej, under normala förhållanden. Men om temperaturen ökas samtidigt som syre tillförs så kan förutsättningar för förbränning av stål skapas.