Acetylenslang istället för gasolslang?

FRÅGA: Tjenare AGA. Jag har köpt en Gasolgrill och jag undrar om jag kan ta en acetylenslang 8 mm jag har hemma och använda istället för en gasolslang 8mm. Borde väl inte vara någon skillnad?

Mvh Adam

SVAR: Hej Adam, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap är den myndighet i Sverige som reglerar de krav som ställs vid hantering av brandfarlig vara som t.ex. gasol. När det gäller användning av slang för gasolapparater ställs allmänt krav på att slangen är lämplig för avsedd användning och har kortast möjliga längd normalt max 1,5 meter. Då gasolen är en oljeprodukt kan den ha ett aggressivt beteende på gummislang. Det är således viktigt att slangen är gjord av ett material som klarar gasolens egenskaper och det är tex inte bara slangens motståndskraft mot gastrycket som avgör lämpligheten på slangen.

För att visa att gasolslangen har korrekt sammansättning stämplas slangen med aktuell standard tex EN 559

Enligt Svenska myndighetsregler skall gasolslang i tillägg till europeiska krav klara användning under kalla väderförhållanden utan att bli spröd och spricka. Slangen skall därför ha en tryckt anvisning att den klarar minus 30 C . För att särskilja gasolslang från annan slang används orange signalfärg. Läs mer om hur du blir klar att använda din gasolapparat: http://gasklart.aga.se

Hälsningar AGA