Oden är en av de främsta forskningsplattformarna i världen och kan anpassas efter expeditioners behov genom sin moduluppbyggnad

Isbrytaren Oden – en rutinerad forskningsstation i Arktis

Den svenska isbrytaren Oden är fartyget som tagit polarexpeditionen SWERUS-C3 från Tromsö i Norge, till Barrow i Alaska och tillbaka. Oden är ett gediget forskningsfartyg och en rutinerad Arktis-besökare med sammanlagt tjugo resor i bagaget. Till hjälp i provtagning och analyser har forskarna haft med sig gaser från AGA.

Oden är en kraftfull isbrytare speciellt framtagen för att användas i svåråtkomliga områden. Oden var färdigbyggd 1988 och har sedan dess uppdaterats ett flertal gånger med den senaste tekniken inom polarforskning. Oden är utrustad med forskningscontainrar, vinschar, laboratorium och avancerad ekolodsutrustning. Oden är moduluppbyggd vilket gör att den kan anpassas efter expeditionens behov, detta gör fartyget till en av de främsta forskningsplattformarna i världen.

Expeditionen SWERUS-C3
Polarexpeditionen SWERUS-C3 är ett forskningssamarbete i huvudsak mellan Sverige, Ryssland och USA. Sammanlagt ett 80-tal forskare deltog i expeditionen som leddes av svenskarna Örjan Gustafsson, professor i biogeokemi, och Martin Jakobsson professor i maringeologi och geofysik, bägge verksamma vid Stockholms universitet. I forskarteamet fanns totalt fjorton olika nationaliteter representerade. Förutom initiativtagarna bakom expeditionen, Sverige, USA och Ryssland, deltog även forskare från Tyskland, Kanada, Storbritannien, Estland, Grekland, Italien, Polen, Portugal, Spanien, Schweiz och Nederländerna.

Expeditionen studerade förändrade isförhållanden och hur detta har påverkat omvandling och transport av metan och koldioxid. Uppdraget innebar omfattande studier av sedimenten, vattnet och atmosfären, och utbytet mellan dessa. Uppdraget utfördes delvis relativt grunda vatten vilket innebar provtagning i högt tempo och stor press på välfungerande system i forskningsstationen.

Utrustning ombord
Forskningsutrustningen ombord på Oden inkluderar bland annat dragskåp, renluftsanläggning, kyl och frys, gasledningar och havsvattenintag. Oden stoltserar också med ett flerstråligt ekolod, ett så kallat multibeam, som möjliggör 3D-kartering av havsbotten. Under SWERUS-C3 har Odens multibeam kontinuerlig samlat in detaljerad kartläggning av vattendjup och strukturer på havsbotten för att undersöka de förändrade isförhållandena. Expeditionen genomfördes till stora delar i lätta havsisförhållanden vilket gav bra förutsättningar för goda forskningsresultat. Med på resan fanns också gaser från AGA som använts till mätningar och provtagningar, både under expeditionen och på land efteråt. AGA har därför levererat både gasformig och flytande gas till expeditionen. Framför allt har helium använts till att driva analysinstrumenten, men även andra gaser som vätgas och kolväte har använts. Väl i land väntar nu vidare analyser av proverna.

Text: Veronica Haglund
Foto: Cecilia Rudengren