AGA ger 5 veckors internationell svetsutbildning - IWS

Internationell svetsutbildning – IWS

AGA arrangerar med Svenska Elektrod AB internationell svetsutbildning – IWS. Utbildningen består av 298 lektionstimmar fördelade på 3 block över 5 kursveckor med mellanliggande veckor för självstudier (med förfogande till lärare).  Kursen omfattar bl a svetsmetoder, utrustning, demonstration, material och dess beteende vid svetsning, hållfastberäkningar och utformningar, tillverkning och applikationer samt praktikfall.

Svetskommissionen, som av IIW utsetts till Auktoriserat Nationellt Organ i Sverige, är huvudansvarig för såväl utbildningens kvalitet, examination som utfärdande av IWS-diplom.

Läs mer om AGA:s IWS-utbildning.