Helium – från supraledare till andningsgas

Grundämnet Helium är en färglös och luktlös ädelgas. Helium har den lägsta kokpunkten av alla grundämnen. Det är bara vid högt tryck som helium kan övergå i fast form. Helium är det kallaste grundämnet på jorden och den minst lösliga av alla gaser. Eftersom heliumatomerna är små och i princip inte reagerar med andra ämnen, försvinner de snabbare ur en behållare än många andra ämnen. En heliumfylld ballong krymper alltså ihop snabbare än ex en kvävgasfylld.

Näst vanligast i universum

Helium är det näst vanligaste ämnet i universum, det är bara väte som är vanligare. Helium förekommer i stor omfattning i heta stjärnor. Man tror att en stor del av det helium som finns bildades vid Big Bang, men det sker även nybildning i solen och andra stjärnor genom att vätekärnor slås ihop till helium. Då utvecklas enorma energimängder.

Upptäcktes under en solförmörkelse
Helium upptäcktes vid en solförmörkelse 1868 av två astronomer, fransmannen Pierre Jules César Janssen och engelsmannen Joseph Norman Lockyer, som på varsitt håll upptäckte ett dittills okänt grundämne i solens spektrallinjer. Det nya grundämnet fick namnet helium, efter grekiskans helios – solen.

Många användningsområden
Globalt är helium mest efterfrågat för kylning av supraledande magneter i MRT-enheter (magnetisk resonanstomografi) på sjukhus. Den andra stora heliumförbrukaren är elektronikindustrin, främst vid tillverkningen av kiselskivor. Helium används också för att skapa starka magnetfält i partikelacceleratorer och vid många forsknings- och utvecklingscenter, inom fiberoptik och rymdteknik, vid läckagetestning och för utveckling av andningsgaser vid djuphavsdykning. Helium används även inom svetsindustrin och är vanlig vid metallisk laserskärning.

Utvinns ur naturgas
Kommersiellt helium framställs främst ur helium-rik naturgas. De främsta heliumkällorna finns i USA, följt av Algeriet, Qatar, Australien och Ryssland. En del gamla källor börjar ta slut och det är inte balans mellan utbud och efterfrågan på helium i världen idag. Nya heliumkällor har ofta lägre halt av helium och utvinningen blir dyrare och transporterna längre.

 

Om helium och säkerhet