Fredrik Nyman är bergsingenjör med erfarenhet från processutveckling, produktion och underhåll.

Full gas i verket? Eller finns det förbättringspotential?

AGA:s Fredrik Nyman ser en stor optimeringspotential hos stålverk som väljer att fokusera på lågprioriterade problemområden. Även små justeringar kan ge betydande förbättringar i företagets processer.

”Lös kundernas problem. Ge dem möjlighet till ökad lönsamhet, säkerhet och kvalitet i sin verksamhet. Hjälp dem införa ny, bättre teknik.” Ovanstående citat skulle kunna vara hämtat från vilken nyframtagen affärsplan som helst men uttalades redan i början på 1900 talet av AGA:s grundare Gustaf Dalén. Det intima samarbetet med kunder och ett arbetssätt som tar avstamp utifrån kundernas behov med kunskap och erfarenhet från deras processer har sedan dess varit liktydigt med AGA:s applikationsarbete.

Flamlöst i aluminiumsmältugnar
Utvecklingen av LTOF-tekniken (Low Temperature Oxyfuel) för aluminiumsmältugnar är ett bra exempel på ett sådant applikationsarbete. I nära samarbete med kunderna ersattes konventionella oxyfuel-brännare med flamlös förbränning, som p.g.a. temperaturjämnheten möjliggjorde en effektivare nedsmältning med bibehållna eller högre utbyten.

Applikationsarbete kan också bestå av mindre förbättringar i redan befintliga processer. Min erfarenhet är att underhållet på gas- och förbränningsutrustningar i många fall är eftersatt. Inställningar tas för givna och ändras inte trots att det finns stor förbättringspotential. Detta har naturligtvis stor betydelse för både säkerhet och tillgänglighet. Ett effektivt sätt att utvärdera och optimera en process är att mäta avgasen.

NOx-mätning i ljusbågsugn
Ett konkret exempel där vi kombinerar mätteknisk kompetens med processkunnande är NOx-mätning i Ljusbågsugn. En speciell vatten-kyld mätlans används för att mäta de heta avgaserna nära ugnen. NOx och läckluft kan därefter beräknas genom att samtidigt mäta den kalla avgasen i en punkt efter den kylda delen av utsuget. Metoden fungerar även för optimering av brännarinställningar och efterförbränning. Det är en svår och komplex mätning, men den ger mycket information för att kunna optimera processen.

Att utveckla och lösa problem i nära samarbete med kund kräver ett gemensamt ägandeskap. Med det förhållningssättet finns goda förutsättningar för lyckade resultat.

Text: Fredrik Nyman
Foto: Erik Larsson