Hur är det med förvaring av gasolflaskor i husvagn och hemma?

Hur många gasolflaskor får jag förvara hemma och hur många gasolflaskor får jag förvara i en husvagn vid uppställning?

FRÅGA: Hur många gasolflaskor får jag förvara hemma  och hur många gasolflaskor får jag förvara i en husvagn vid uppställning. Vad motsvarar en P11 i liter
mao 11 kg = liter gas?

SVAR:
Hej!

Den organisation som är bäst på dessa frågor är svensk myndighet MSB som är de  som ger ut reglerna för brandfarlig vara dvs gasol. Grunden är att du får ha högst gasolflaskor med en sammanlagd flaskvolym av  60 liter ( motsvarar två P11 flaskor ) om du bor i fristående fastighet. Normalt anses du få ha en flaska i drift och en i reserv. Dock måste du inte överskrida begränsningen i reglerna nedan.

Om du vinterförvarar din husvagn tillsammans med andra så är det den sammanlagda  gasolmängden som styr. Observera att det finns begränsningar i mängden gasol inomhus beroende på hur du bor och var du vill förvara din gasol. Du kan läsa mer i pdf:en från MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap)

En P11 gasolflaska med 11 kg gasol har en flaskvolym på 26,2 liter. Det är  flaskvolymen som myndigheten utgår från när de bestämmer reglerna. Det har dock  inget med hur mycket gasol du får ut. Gasolen i flaskan är i vätskeform under  ett måttligt tryck. När du öppnar flaskventilen omvandlas gasolvätskan i  flaskan till gas , ungefär som när vatten övergår till vattenånga. Vid  övergången från gasolvätska till gasol gas ökar volymen kraftigt. Ungefärligen gäller detta:
1 kg gasol-vätska i gasolflaskan = 2 liter gasol-vätska i  gasolflaskan = 500 liter gasol-gas när du öppnar flaskventilen En P11 flaska med 11 kg gasolvätska kan alltså ge 11 x 500 liter  = ca 5500 liter = 5, 5 kubikmeter gasolgas

Hälsningar AGA