Varför ska egentligen gasol förvaras stående?

De flesta vet att gasolflaskor måste förvaras stående, även om det kan finnas tillfällen då det verkar mer bekvämt att ha dem liggandes. Säkerhetsingenjör Magnus Olsson förklarar varför det verkligen är så viktigt att förvara gasolflaskor stående.

Att ha gasolflaskorna stående spelar verkligen roll. I själva verket är det absolut nödvändigt. Gasolflaskor är utrustade med en säkerhetsventil, som är till för att säkerställa att det bara är gasol i gasform som släpps ut från flaskan. Men när gasolflaskan förvaras liggande kan säkerhetsventilen bli igensatt, vilket kan göra att de inte fungerar som de ska.

Hur fungerar säkerhetsventilen?
Ventilen är där som en säkerhetsåtgärd ifall gasolflaskan blir för varm. I höga temperaturer kan trycket byggas inuti flaskan och det är då säkerhetsventilen kommer in i bilden, genom att släpper ut en liten mängd av överskottsgasen för att minska trycket. Om ventilen inte fungerar, kan flaskan i värsta fall sprängas eller att det blir en gasexplosion.

En gasolläcka är aldrig önskvärt, men om det skulle inträffa skulle det värsta som kan hända vara att gasol läcker ut i flytande form om flaskan ligger ner. Gasol blir mycket brandfarlig när den blandas med luft. Om det uppstår en gnista kommer det att explodera.

Varför är flytande propan farligare än propangas?

Anledningen till att flytande gasol är farligare är att gasol expanderar i flytande form till gasform när den släpps ut i atmosfärsförhållanden. Som ett resultat kommer en liter flytande gasol expandera till många liter gasformig gasol. Som tumregel kan man säga att gasol expanderar 1:250.

Text: Magnus Olsson
Foto: AGA