Vätgasanläggningen som AGA bygger kommer att öka Neste Oils tillförlitlighet och flexibilitet.

Första spadtaget för AGAs nya vätgasanläggning i finska Borgå

I maj togs det första spadtaget för AGA:s nya vätgasanläggning vid Nestes raffinaderi i finska Borgå. I sin helhet handlar det om en investering på cirka 100 miljoner euro. Vätgasanläggningen, som ersätter Nestes äldre produktionsenhet i området, beräknas tas i drift i augusti 2016.

Neste Oil har sedan tidigare två enheter för vätgasproduktion vid raffinaderiet i Borgå. Den nya produktionsenheten ska ersätta produktionen vid Nestes äldre produktionsenhet. I framtiden kommer Neste att köpa cirka 20 procent av sitt vätgasbehov för raffinaderiet i Borgå från den nya anläggningen som byggs av Linde Engineering och som ägs och drivs av AGA. Det återstående vätgasbehovet fortsätter Neste att producera främst i egna produktionsanläggningar.

– Samarbetet med AGA är en utmärkt lösning för oss för att optimera och säkra vår vätgasproduktion. Den nya anläggningen som AGA bygger förnyar och utökar Nestes tillgängliga vätgasproduktionskapacitet, vilket ökar raffinaderiets tillförlitlighet och flexibilitet. Tack vare arrangemanget kan vi styra våra investeringar mot utveckling av förädlingsverksamheten och mot att säkerställa överlevnaden för raffinaderiet i Borgå som ett av Europas mest konkurrenskraftiga raffinaderier, säger Matti Lehmus, affärsområdesdirektör för Nestes petroleumprodukter.

Det första spadtaget togs av AGA:s nordeuropeiska regionchef Bo Dyrvold, projektledare Dietmar Frank på Linde Gas och Matti Lehmus, affärsområdesdirektör för Nestes petroleumprodukter vid en ceremoni för inbjudna gäster.

– Tillväxt inom industriproduktion startar med investeringar. Vi är därför särskilt nöjda med att få bygga en mycket effektiv och konkurrenskraftig vätgasanläggning åt Neste. Verksamhetsmässigt är det ett betydande projekt för oss, säger Johanna Ylikoski, försäljningschef för AGA i Finland.

Text: Susanne Andersson
Foto: AGA