Under andra världskriget utvecklade AGA bland annat olika instrument för flygnavigering.

Fokus på försvaret – utvecklingen under andra världskriget

I samband med att andra värdskriget bröt ut skars Sverige av från utländska leverantörer. Det blev inte bara brist på livsmedel utan även på råvaror från industrin. Det gjorde att många företag inom verkstadsindustrin ställdes till försvarets förfogande. Så även AGA.

Kunskapen inom svetsteknik och erfarenheten av utveckling av optik och navigationshjälpmedel gjorde att AGA bland annat fick i uppdrag att utveckla och tillverka finoptik, navigationsinstrument och svetsade vingkonstruktioner till stridsflygplan.

Finoptiskt fokus
Under kriget stängdes Sverige av från import av finoptik, vilket gjorde att myndigheterna vände sig till AGA som hade eget glassliperi. En avdelning för precisionsoptik med eget forskningslab sattes upp. En 6000 kvadratmeter stor bomsäker bergverkstad byggdes dit all försvarstillverkning flyttade. Redan innan kriget hade AGA konstruerat ett bomfällningssikte med rörlig siktlinje som påverkades och korrigerades med hjälp av ett gyroskop. Försvaret beställde under kriget sikten, kikare och avståndsmätare.

Ubåtsperiskop och flygplansvingar
Under kriget byggdes också ett antal ubåtar för marinen som AGA på licens tillverkade persikopen till. Vid krigsutbrottet hade Sverige i prinicp inget jaktflyg, vilket gjorde att Flygförvaltningen tog fram ett eget jaktplan – J22. AGA som hade stor svetskunskap och utvecklat olika metoder fick uppdrag att tillverka vingbalkarna.

Utveckling av gyron
AGA tillverkade och utvecklade flera flygnavigationsinstrument. De två första var kursgyron och gyrohorisonter som gav mer stabil och tillförlitlig kursinformation under svängar, stigning och fartförändring än en vanlig magnetkompass. Ett stort steg i utveckling var kurshorisonten som i ett enda instrument var en kombination av kursgyrot, gyrohorisonten och induktionskompassen. AGA tillverkade också fjärrkompasser och radiopelj.

Bredare inriktning
Försvarets beställningar i kombination av det ökade acetylenbehover gjorde att AGA klarade sig bra under kriget.
Efter krigslutet fortsatte AGA med att utveckla flyginstrument som navigations- och kommunikationsutrustning
till flygplanen Lansen, Draken och Viggen. AGA fortsatte även med den finoptiska utvecklingen med bland annat tillverkning av mikroskåp, projektoroptik och glasögonlinser på licens från Bausch & Lomb.

Text: Cecilia Rudengren, Illustration: AGA