Flytande kväve används i ny metod för att behandla förmaksflimmer

En ny procedur för att behandla förmaksarytmi ersätter traditionella radiovågor med flytande kväve. Trots att metoden – känd som ablation – har använts ett tag, är användningen av flytande kväve i ”kryoablation” relativt ny. Hittills ser det lovande ut.

Förmaksarytmi är en oregelbunden eller snabb hjärtrytm som kan leda till blodproppar, stroke, hjärtsvikt och andra hjärtrelaterade komplikationer. Runt 33,5 miljoner människor lever med förmaksarytmi. Förmaksarytmi orsakas av en feltändning av de elektriska signalerna i venerna som leder till hjärtat. Normalt börjar det i de två övre hjärtkamrarna, mer specifikt runt fyra vener som leder till den övre högra kammaren. Syftet med ablation är att separera dessa vener från resten av hjärtat med elektricitet – en procedur som man har sett stoppar förmaksarytmi hos över 80 procent av patienterna.

Flytande kväve fryser hjärtvävnad
Kryoballongablation eller “kryoablation” behandlar arytmi på samma sätt som radiofrekvensablation – genom att förstöra hjärtvävnad som leder den felaktiga elektriska signalen. Kryoablation påbörjas med en tömd ballong i slutet av en kateter. Katetern leds från ljumsken till området i hjärtat där arytmin börjar. När ballongen når sin destination i övre högra kammaren i hjärtat, behandlas var och en av de påverkade venerna separat. Ballongen förs in i venen och fylls där inne. Sedan fryses den med flytande kväve. Den extrema kylan gör att hjärtvävnaden fryser, vilket bildar ett litet ärr. När ballongen väl har tagits bort, förhindrar ärret att den onormala rytmen från venerna sprider sig till hjärtat.

Kryoballongprocedur minskar upprepade ablationer
Kryoablation är en ny procedur som kan användas som ett effektivt alternativ till radiofrekvensablation, som bränner vävnaden istället för att frysa den. Kryoablation har flera fördelar jämfört med den konventionella metoden. Till exempel är det inte lika traumatiskt för vävnaden, orsakar färre proppar och stroker och kan utföras snabbare eftersom alla lesioner kan inringas samtidigt, istället för en i taget. En kortare procedurtid betyder förbättrad säkerhet för patienten, som tillbringar kortare tid under anestesi eller sedering. En klinisk prövning av kryoablation 2016 visade att proceduren ledde till 33 procent färre upprepade ablationer, vilket innebär att patienterna löper mindre risk att behöva en andra procedur. Studien visade även en signifikant minskning av sjukhusvistelse på grund av kardiovaskulära problem efter en första kryoablationsprocedur jämfört med radiofrekvensablation. Fler än en kvarts miljon patienter i över 50 länder över hela världen har behandlats med kryoballongen med flytande kväve.

Text: Isabelle Kliger
Illustration: Medtronic