AGA:S bunkerfartyg Seagas förser Viking Grace med 60-70 ton LNG vid varje bunkertillfälle.

Femhundra LNG-bunkringar med Seagas

Tidigt imorse genomförde Seagas den femhundrade LNG-bunkringen till kryssningsfartyget M/S Viking Grace sedan bunkerfartyget togs i drift förra våren. Seagas förser Grace med 60-70 ton LNG (flytande naturgas) då fartyget ligger förtöjt vid Stadsgården i Stockholm. Varje bunkringstillfälle tar cirka 45 minuter och genomförs under tiden som passagerare och gods lossas och lastas.

–  Vi är väldigt nöjda med att enbart ha använt LNG som bränsle till Grace sedan Seagas togs i drift förra våren, säger Kari Granberg, projektchef, Marine Operations på Viking Line Abp. Både den tekniska lösningen som AGA utvecklat och den operationella driften har fungerat över förväntan och det är glädjande att vi kunnat konstatera stora arbetsmiljömässiga fördelar i tillägg till de miljömässiga vinster som LNG-driften ger.

AGA:s LNG-bunkerfartyg Seagas är det första i sitt slag i hela världen och är klassat enligt samma regler som gäller för oceangående LNG-tankers.

–  Det är glädjande med den positiva respons vi fått från Viking Line om Seagas, vår tekniska lösning och LNG som fartygsbränsle, säger Carl-Lennart Axelsson, affärsutvecklare – LNG på AGA Gas AB. Intresset för vår bunkringslösning är stort både i Sverige och från internationellt håll och det är mycket glädjande. Vi har nu en väl fungerande infrastrukturlösning på plats i Stockholm, kapacitet att bunkra fler fartyg och vi är beredda att bygga ut kapaciteten om så krävs.

LNG är både effektivare och enklare att använda jämfört med andra fossila bränslen. LNG ger stora miljöfördelar jämfört med traditionellt maritimt bränsle; koldioxidutsläppen minskar med 20 – 30 procent, utsläppen av svavel och skadliga partiklar försvinner helt och utsläppen av kväveoxider blir markant lägre.

Text: Susanne Andersson