Fem nya Vindkraftverk invigda i Finland

VindIn Ab, som ägs av AGA tillsammans med 8 andra stora elförädlande företag, invigde sin  första vindkraftpark i Finland den första oktober. Närmare bestämt ligger parken i Svaskulla, 17 km söder om Närpes i Sydösterbotten.  Platsen är lämpligt för vindkraftsetablering eftersom där finns utmärkta vindresurser och bra anslutningsmöjligheter till elnät. Dessutom har den nya vindkraften mottagits på ett mycket positivt sätt av både näringsverksamhet och närboende i området .

Parken fick bygglov i slutet av september 2013. Totalt är nu de fem kraftverken på 3 MW/styck av märket Vestas som tas i drift. De beräknas vara i full drift under november 2014. Det är den hittills första vindkraftparken i regionen.

Vindin utvecklar ytterligare 6 vindkraftparker i Sydösterbotten. VindIn driver sedan tidigare yterligare två vindkraftparker i Sverige med en sammanlagd effekt om 78 MW.

Årsproduktionen räcker till :
50 GWh/år motsvarar elbehovet för ca 2 500 eluppvärmda hus
50 GWh/år motsvarar elbehovet för ca 25 000 lägenheter

Produktionen ersätter:
43730 ton/år fossil koldioxid (CO2)

Läs mer VindIn på vindin.org