Dags för gasolvärmaren? Gå igenom din utrustning

Visst är det skönt med extra värme och kunna vara utomhus lite längre även om det är lite kyligt, men tänk på att kontrollera din utrustning. Här kommer några tips på vad du bör gå igenom.

Börja med att kontrollera att din gasolvärmare har rätt typ av regulator. Vilken du ska ha står på bruksanvisningen. Se också till att du har är rätt typ at gasolflaska och att gasolslangarna är avsedda för gasol. Det är viktigt att slangarna klarar temperatur ned till -30 °C. Ett tips är att titta på slangens färg, färgen på gasolslangar är orange. Se också över slangarna regelbundet och se till att de har god luftväxling.

Ta också för vana att alltid stänga ventilen på gasolflaskan när du inte använder den.  Förvara gasflaskan stående och utan räckhåll för barn.  Se också till att gasflaskan inte står för nära värme så den hettas upp eller att den på annat sätt kan utsättas för skador.

Och så till sist, kom ihåg att kontrollera din utrustning och tillbehören regelbundet. Se till att hålla de rena, då klarar sig din utrustning längre och den blir säkrare.

Text: Ulf Lundin
Foto: Jonas Böttiger