Gaslära

Lustgas – från smärtstillare till fartfixare

Dikväveoxid (N2O), allmänt känt som lustgas, är en färglös, …

Gaslära: Eten – ger både viloläge...

Eten (C2H4), eller etylen som är en annan benämning, är en …

Metan

Metan (CH4) är en färglös och luktfri gas som bildas vid syrefri nedbrytning …

Acetylen

Acetylen (C2H2) är ett omättat kolväte och produceras vanligtvis vid en …

Argon

Argon är ett grundämne som bland an­nat finns i jordens atmosfär. Det är den …

Helium – från supraledare till andningsgas

Grundämnet Helium är en färglös och luktlös ädelgas. Helium har den lägsta …