Argon

Argon är ett grundämne som bland an­nat finns i jordens atmosfär. Det är den vanligaste ädelgasen ­det finns hela 500 gånger mer argon än den ädelgas som är nummer två. Argon är också den tredje vanligaste gasen i den luft som vi andas varje dag. Argon finns dessutom i rikliga mängder på andra planeter. Merkurius atmosfär består till 70 procent av argon, vilket kan jämföras med jordens 0,93 procent. Namnet argon kommer från det grekiska ordet ”argos”, som betyder trög eller lat. Det beror på att ämnet nästan aldrig genomgår några kemiska reaktioner. Denna stabilitet gör argon till en väldigt användabar gas.

En okänd del av luften
Redan i slutet av 1700­talet fanns det forskare som misstänkte att det som senare kom att kallas argon fanns som en beståndsdel i vanlig luft, men det var inte förrän 100 år senare som man faktiskt lyckades bevisa det. Innan man lyckades isolera och identifera ämnet hade det påträffats på två olika sätt. Dels upptäcktes att kväve framställt genom kemiska föreningar var lättare än kväve från atmosfären, och dels upptäcktes nya linjer i luftens färgspektra. Båda fenomenen beror på att argon är tyngre än andra gaser i luften.

Den första ädelgasen
Argon var den första ädelgasen som upp­täcktes. Liksom alla ädelgaser har argon åtta elektroner i sitt yttersta skal. Det är något som atomer annars brukar sträva efter att få genom att reagera med andra atomer och dela elektro­ner. Det är det som gör argon så stabilt. Argon bildas bland annat när instabilt radioaktivt kalium faller sönder. Det kan därför användas för att bestämma åldern på mineraler och berg­arter, genom så kallad kalium­argondatering.

Användningsområden
Argon används ofta som skyddsgas när kväve är för reaktivt, och andra ädelgaser är för dyra. Till exempel vid svetsning är argon vanligt för att skydda materialet från andra atmosfäriska gaser, såsom syre, kväve och vattenånga. Den används också som skyddsgas i glödlampor, och är en viktig del i lysrör, där den ger ett blått sken, och i lågenergilampor. Argon används dessutom ofta i livsmedelsindus­trin, framför allt som förpackningsgas. Genom att tungt argon tränger undan syre och fuktig luft i förpackningarna håller sig maten fräsch längre. Samma användning har den för lagring av vin i tunnor. Inom sjukvården används flytande argon bland annat för att förstöra cancerceller. Blå argon­laser kan dessutom svetsa artärer, förstöra tumörer och operera ögon.

Ogiftig men ändå farlig
Argon är en färg­, smak­ och luktlös ädelgas. Den är inte giftig, men eftersom den är mycket tyngre än luft kan den tränga bort en del av  syret i inandningsluften så att man kvävs om man är i ett utrymme med för mycket argon. Den egenskapen gör att argon ibland används som en relativt skonsam metod att slakta höns.