Energipriset delas ut till företag som aktivt driver sina energifrågor framåt utifrån hållbara lösningar.

Årets Energipris i Norrköping har tilldelats AGA och Lantmännen Agroetanol

AGA har tillsammans med Lantmännen Agroetanol tilldelats årets Energipris vid Näringslivsgalan i Norrköping för sina medvetna och betydande investeringar i hållbara lösningar vid den nya koldioxidanläggningen på Händelö i Norrköping. Energipriset delas ut till ett företag som aktivt driver sina energifrågor framåt utifrån hållbara lösningar och värderar dem högt.

– Vi är både stolta och glada över att ha tilldelats årets Energipris tillsammans med Lantmännen Agroetanol. Arbetet med att kontinuerligt hitta innovativa lösningar som bidrar till ett bättre resursutnyttjande, en mer effektiv produktion och en minskad miljöpåverkan är mycket prioriterat inom AGA, säger Stefan Peterson, marknadsdirektör på AGA Gas AB.

Koldioxidanläggningen, som invigdes i september förra året, möjliggör både en mer kostnadseffektiv produktion samt bidrar till miljövinster genom att koldioxiden som bildas i Lantmännen Agroetanols etanolproduktion renas och tas tillvara. Anläggning utgör en del i det befintliga bioenergikombinatet på Händelö.

Text: Susanne E Andersson
Foto: Shutterstock